Gebruik het moment: Eigenaarschap vergroten in Coronatijd!

Eigenaarschap vergroten? Leidinggeven aan Eigenaarschap, als je het nu niet doet…

Nu is het moment om echt in beweging te komen

Wil je nu en vooral ook in de toekomst meer eigenaarschap binnen jouw team of organisatie? Geloof ons, er is geen beter moment om in beweging te komen dan NU! Alles mag ter discussie staan namelijk, want de werkelijkheid vráágt van ons dat we ons snel aanpassen aan de nieuwe realiteit. Niemand vindt het vreemd als je ineens ander gedrag gaat vertonen. Als je het nu niet doet en hoopt dat alles straks weer terug is bij het ‘normale’ dan mis je echt de boot.

Waarom nu?

Ten eerste, omdat het vrij onwaarschijnlijk is dat alles binnen een paar maanden weer terug is gekeerd naar het oude patroon. Dus is het juist belangrijk om te kijken naar hoe je samen met elkaar kunt bouwen aan een organisatiecultuur waarin eigenaarschap business-as-usual is geworden. Ten tweede; stel dat alles wel weer terug gaat naar ‘normaal’ dan ben je echt te laat om nog duurzame veranderingen door te voeren. Te laat, omdat na zo’n crisis is iedereen wel even toe is aan een beetje rust. Dus als je dan ineens nog met zoiets als “eigenaarschap” of “faciliterend leidinggeven” aan komt zetten dan zit niemand daar meer op te wachten. Na iedere reorganisatie hunkert men even naar een beetje rust in de tent. De Coronacrisis is veel meer dan een reorganisatie. Het zet onze wereld op zijn kop. Hoe willen je hier uit komen? En hoe wil je dat jouw team hieruit komt? Sterker toch?

Hoe zit dat met Eigenaarschap?

In het boek ‘Wie zorgt dat het goed komt’ staat beschreven welke randvoorwaarden*) er nodig zijn om te zorgen dat medewerkers Eigenaarschap tonen. Het boek verscheen twee jaar geleden en is vanaf de eerste dag een bestseller. Het helpt veel leidinggevenden om eigenaarschap bij hun medewerkers en bij zichzelf verder aan te wakkeren. Een belangrijke les uit het boek is dat je, als je het gevoel van eigenaarschap bij je medewerkers echt wilt zien groeien, dat je dan zelf ook je eigen manier van leidinggeven aan zult moeten passen. Denk hierbij aan minder sturen en meer coachen, op een andere manier in gesprek gaan met elkaar, meer ‘loslaten’ en vertrouwen, maar bijvoorbeeld soms ook juist eerder de confrontatie zoeken. Het aloude tegeltje: als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg speelt hierbij een grote rol. Wil je meer eigenaarschap bij je medewerkers, wat moet jij dan bij je zelf in gang zetten of veranderen? Verderop in dit artikel vind je kort samengevat welke zeven randvoorwaarden hierbij een rol spelen.

Meer eigenaarschap op de werkvloer vraagt ander gedrag in de aansturing

Het gedrag veranderen bij je medewerkers, en dus ook bij jezelf is niet altijd makkelijk. Daar is meer voor nodig dan de intentie of goede voornemens. Gedragsverandering is sowieso lastig. Wie herkent het niet vanuit zijn eigen leven dat je jezelf iets voorneemt, maar dat het dan uiteindelijk niet lukt. Denk aan minder eten, meer bewegen, meer nee-zeggen, een betere work-life balans vinden, meer je vrienden opzoeken en ga maar even zo door. Je gedrag veranderen gaat niet makkelijk en gedrag van je medewerkers is nog weer iets lastiger. Veel mensen hebben de neiging om in hun comfortzone te blijven hangen. Maar die comfortzone is nu dus verdwenen voor de meesten van ons. Er zijn ingesleten sociale patronen meer waar we ons graag in koesteren. Alles is in beweging, iedereen verandert, niemand weet precies wat het ‘nieuwe normaal is’. Hierdoor wordt er bij veel mensen iets aangebood wat we soms lang niet hebben gezien. Een mentaliteit van aanpakken, doorpakken, volhouden. Ons overleef-systeem wordt aangesproken, we bevinden ons niet meer in de comfortzone. We gaan nu echt aan de slag!

Alles is anders en dat is dus een enorme kans!

Als je leiding geeft, ondernemer bent of als HRM adviseur betrokken bent bij organisatieontwikkeling of bij de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers dan zit je momenteel ongetwijfeld in een situatie waarbij veel zaken die tot nu toe ‘normaal’ waren ineens zijn veranderd. Zo is het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking thuis aan het werk. Een groot deel van de vergaderingen geschiedt via Zoom, Hangouts, Teams of door middel van andere hulpmiddelen om elkaar online te ontmoeten. De vraag is wat dat oplevert voor jou en voor de medewerkers in je team of organisatie. Er kleven nadelen aan, maar misschien levert het ook iets op. Zoals ik zag op een reportage over het werken in de Rotterdamse haven waar men erachter kwam dat als je met minder mensen werkt het gehele proces veel efficiënter blijkt te verlopen. Of een managementteam dat voorheen iedere dinsdagochtend de hele ochtend vergaderde, dit ineens ook online kan doen in anderhalf uur. Verder zie je sommige medewerkers ineens opbloeien, ze pakken allerlei activiteiten uit zichzelf op, terwijl ze normaal gesproken wachtten tot hun manager hen dat zou vragen. Uit een actueel onderzoek (28/4) van MKB Servicedesk geeft 40% van de werkgevers aan dat medewerkers uit eigen beweging initiatief nemen om het bedrijf verder te helpen.

Natuurlijk het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Er raken mensen oververmoeid, de productiviteit zakt enorm als je werk en de zorg voor de kinderen moet combineren. Managers raken geïrriteerd als hun medewerkers niet binnen een half uur reageren op hun mailbericht. Medewerkers raken hun energie kwijt tijdens de zoveelste online-vergadering. Er vallen belangrijke klussen tussen wal en schip, er is geen tijd meer voor een beetje reflectie, iedereen is vooral bezig met de waan van de dag en het ontbreekt aan een concreet toekomstperspectief. Dus wat moeten we dan nu doen?

Zoek de verschilmakers

Sommige mensen hebben de neiging om tijdens deze Coronaperiode ‘schuld’ te geven aan de pandemie. “Door de hele Coronacrisis ben ik niet meer in staat om succesvol te zijn.” “Ik wilde wel, maar ja, we mochten de deur niet uit.” “Ik wilde wel, maar ja er kwamen geen klanten meer.” “Ik wilde wel, maar alle aandacht ging uit naar andere zaken.” Gelijktijdig zijn er ook mensen in staat om ondanks de ellende waarin ze terecht dreigen te komen initiatief te nemen. Dat zijn de verschilmakers. De mensen die om weten te gaan met de nieuwe realiteit. Mensen die niet blijven in het oude maar de werkelijkheid zien zoals hij echt is. Die heb je nodig. Vind deze verschilmakers in jouw omgeving en ga samen aan de slag.

Benut het gevoel van urgentie

De werkelijkheid waarin we ons bevinden is wezenlijk anders dan enkele maanden geleden. Veel mensen móeten wel iets doen. Docenten geven ineens online lessen, waar dat in het verleden maar mondjesmaat werd toegepast. Gemeenten hebben ineens meer focus op de vitale processen, vakmensen staan ineens meer centraal dan ooit, restaurants kunnen ineens thuis bezorgen en het wekelijkse MT-overleg blijkt ineens anders ingevuld te kunnen worden. Dat gevoel van urgentie heeft het vliegwiel op gang gebracht om te kunnen veranderen. Belangrijk om dat vliegwiel op gang te houden en stap voor stap bij te sturen in de gewenste richting. Iedereen snapt dat dus waar voorheen weerstand was kun je nu echt slagen maken.

Benut de huidige vrijheid om te experimenteren

Omdat niets ‘normaal’ is kan je, als je er oog voor hebt veel meer experimenteren dan voorheen. Er zijn geen concrete normen over hoe we met elkaar om horen te gaan in deze nieuwe werkelijkheid. Het kan dus ook niet goed of fout zijn. Niemand weet het precies waardoor er veel meer mogelijk is. Tijdens onze trainingen over Eigenaarschap merken we vaak dat mensen het verhaal en de randvoorwaarden heel interessant vinden, maar zoekend zijn naar hoe ze dit kunnen toepassen. Ze lopen aan tegen de bestaande dogma’s, de huidige cultuur, de aanwezige regels of protocollen en voelen niet altijd de ruimte om iets nieuws uit te proberen. Maar kijk nu eens naar de huidige tijd? Niemand heeft de goede antwoorden dus nogmaals, NU is het moment om nieuwe dingen uit te proberen en wij gaan je daarbij helpen.

Wij gaan je helpen

Tot 15 maart 2020 gaven we vanuit P&A Talentontwikkeling trainingen over Leidinggeven aan Eigenaarschap omdat veel leidinggevenden dit een interessant thema vinden. Omdat ze merkten dat ze zelf heel hard aan het werk zijn en graag zouden zien dat hun medewerkers meer eigenaarschap zouden tonen. We reikten de inzichten aan om er mee aan de slag te gaan en met wisselend succes gingen de deelnemers hiermee aan de slag. Soms beperkte de bestaande cultuur hun vrijheid van handelen, soms was het gevoel van urgentie te laag om er echt iets mee te willen en soms was het iets wat wel interessant was, maar was het misschien beter om hier volgend jaar mee aan de slag te gaan.

Maar wat zien we nu? We zien hoe sommige medewerkers in deze crisistijd duidelijke Eigenaarschap tonen terwijl anderen even helemaal de weg kwijt zijn. Bijvoorbeeld omdat ze het gevoel hebben dat ze geen of weinig toegevoegde waarde hebben. We zien hoe leidinggevenden op afstand aan moeten sturen en letterlijk niet meer over de schouders mee kunnen kijken. Hoe gaan ze hier mee om, leren ze echt los te laten en wat is hiervan het effect? Wat werkt wel en wat werkt niet? We kunnen nog even doorgaan want als je kijkt naar thema’s als Vertrouwen, Transparantie, Regelruimte, Overzicht, Willen, kunnen of Betekenen, dan beweegt er van alles. De vraag aan jou is:

Wat valt jou op, wat is er anders, wat werkt wel en waar loop jij NU tegenaan als leidinggevende?

Of waar lopen de managers uit jullie organisatie in zijn algemeenheid tegenaan op dit moment?

Wij gaan jullie helpen om heel concreet met jullie eigen vragen aan de slag te gaan. We gebruiken de randvoorwaarden voor eigenaarschap als theoretisch kader en gaan kijken hoe we nu de gewenste beweging in gang kunnen zetten.

Hoe gaan we dat doen?

Aangezien we voorlopig nog even rekening moeten houden met alle richtlijnen rondom Corona en dus niet te lang met veel mensen in een te kleine ruimte willen zitten verzorgen wij deze compacte masterclass voor een exclusief klein gezelschap. Als deelnemer krijg je hierdoor niet alleen fysiek genoeg ruimte, maar krijgt er is ook tijd en ruimte om je eigen vraagstukken rondom eigenaarschap of leiderschap in te brengen. Samen gaan we met jou onderzoeken hoe je op dit moment de juiste keuzes kunt maken zodat jullie ten aanzien van het thema Eigenaarschap echt sterker uit deze crisis zullen komen.

Behalve de genoemde masterclass helpen we ook op individuele basis leidinggevenden die nog wat zoekend zijn naar de juiste invulling van hun rol. En we hebben een prachtige online scan ontwikkeld waarmee je precies in beeld krijgt hoe het er in jouw team of organisatie voor staat met de randvoorwaarden voor eigenaarschap. Deze online scan is bovendien uitgebreid met een serie vragen om de effecten te meten van de huidige situatie op het gevoel van eigenaarschap. Wil je hier gebruik van maken, neem dan even contact met ons op. 

P&A Talentontwikkeling

Pieter van der Haak

Deze vind je misschien ook interessant:

Deel dit artikel:

Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ook interessant:

Nieuw!

Meer van dit soort artikelen ontvangen?

Schrijf je in voor de P&A Booster!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Meer inspiratie ontvangen?

Schrijf je in voor de P&A Booster!

We respecteren je privacy en gaan zorgvuldig met je gegevens om.