In 3 stappen op weg naar een wendbare en flexibele organisatie

Flexibele organisaties en Eigenaarschap ontwikkelen

Betrokken mensen maar taaie ontwikkelingen

Des te groter de organisatie is, des te langzamer er beweging op gang lijkt te komen. Vooral veel overheidsorganisaties, maar ook commerciële bedrijven kenmerken zich door een soort familiaire cultuur waarbij mensen weliswaar betrokken zijn, maar niet zo snel zijn als het gaat om de doorontwikkeling.

De maatschappij verandert, onze stakeholders verwachten iets anders, maar wanneer zijn we daar intern klaar voor?

We hebben het vaak goed naar de zin, soms is er in het heden ook helemaal geen sense of urgency maar als het straks te laat is, dan is niemand echt voorbereid op de nieuwe werkelijkheid.
De vraag is dan ook: hoe blijven we scherp en wat is nodig om iedere dag een beetje beter te worden zodat we op onze toekomst zijn voorbereid?

In veel organisaties spelen een of meerdere vraagstukken zoals hieronder aangegeven een rol:

 1. Hoe zorgen we dat we fit blijven voor wat in de toekomst nodig is?
 2. Hoe behouden we de professionals voor onze organisatie?
 3. Hoe zorgen we voor de duurzame inzetbaarheid van onze mensen?
 4. Hoe kunnen we de samenwerking tussen of binnen de afdelingen verbeteren
 5. Hoe voorkomen we dat iedereen alleen maar op zijn eigen “eilandje” aan het werk is?
 6. Hoe zorgen we er voor dat iedereen wat meer zijn verantwoordelijkheid neemt?
 7. Hoe zorgen we dat we de bedoeling centraal blijven stellen?
 8. Hoe zorgen er voor dat ons management de goede dingen doet?

Vaak zijn er wel mooie ambities verwoord in visiedocumenten, maar gelijktijdig weet je dat het op papier vaak gewillig is…. De sleutel van succesvol blijven ontwikkelen zit hem vooral in houding en gedrag en dat regel je niet op papier.

“De sleutel van succesvol blijven ontwikkelen zit hem vooral in houding en gedrag en dat regel je niet op papier”

P&A Talentontwikkeling heeft op basis van jarenlange ervaring een aanpak ontwikkeld waardoor een organisatie relatief organisch kan gaan ontwikkelen. Geen wasstraat aanpak, geen groots en meeslepend verhaal, maar werken aan de juiste condities om het gewenste gedrag van de toekomst aan te wakkeren en te vergroten.

 • Ervaar het verschil tussen Feedback en Feedforward
 • Ontdek de kenmerken van een groeimindset
 • Interactieve training met inspirerende verhalen
Meld je snel aan. Vol = vol

Mogelijkheden voor verbetering

Er zijn drie aanvliegroutes mogelijk om verdere ontwikkeling te faciliteren. Te weten; Sturen op OutcomeVergroten van Eigenaarschap en werken aan een Positief Leerklimaat.

 

1) Sturen op Outcome/waardecreatie

Sturen op outcome betekent dat er gewerkt wordt vanuit de bedoeling en dat dit door wordt vertaald naar het niveau van teams of afdelingen. Outcome is in goed Nederlands: Het gewenste effect. Als teams zich bewust zijn van de outcome dan betekent dit dat de teamleden samen met hun leidinggevende helder in beeld hebben wat de gewenste effecten zijn van hun team of afdeling. Men is zich bewust van wie de “klant” is en wat de toegevoegde waarde is van het team richting deze “klant” of richting de stakeholders. Leidinggevenden sturen op deze gewenste effecten en geven ruimte aan de professionals om zelf te bepalen hoe de effecten worden gerealiseerd. Dit betekent dat er alleen maar regels of procedures nodig zijn die ons verder helpen om de gewenste effecten te realiseren. Leidinggevenden bemoeien zich niet met het “hoe”, maar zijn wel “streng” op de afgesproken resultaten.

Om dit te bereiken is het nodig dat de leidinggevende begrijpt wat er van hem wordt verwacht en daar zonodig op wordt gecoacht en dat er met samen met de betrokken teamleden wordt verhelderd welke Outcome nodig is.

2) Vergroten van eigenaarschap

Vanuit een collectief bewustzijn over de gewenste effecten ontstaat vanzelf de vraag wie waar voor gaat zorgen. Een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid betekent nog niet direct dat het allemaal vanzelf gaat lukken. De collectieve verantwoordelijkheid moet worden doorvertaald naar de individuele teamleden. Hier gaat het om Eigenaarschap. Om eigenaarschap te laten ontstaan is het nodig dat teamleiders zich bewust zijn van de randvoorwaarden voor eigenaarschap.

Zij zorgen er voor dat medewerkers eigenaarschap kunnen tonen door het gesprek aan te gaan met medewerkers over de match tussen de persoon (wat hij wil/kan en betekent) en zijn werk. Anderzijds zorgen leidinggevenden voor een optimale werkcontext (vertrouwen, regelruimte, overzicht en transparantie) zodat niets in de weg staat om verantwoordelijkheid te kunnen, durven en willen nemen.

3) Bouwen aan een leercultuur

Als er sprake is van een positief leerklimaat dan zijn de medewerkers zich bewust dat je iedere dag ervaringen opdoet waar je van kunt leren en ze zijn bereid om met en van elkaar te leren. Door binnen het team de principes van Feedforward en Groeimindset te introduceren doorbreken we de familiaire cultuur, waarin men vaak moeite heeft om elkaar aan te spreken omdat dit veelal nogal persoonlijk wordt opgevat. Men is zich bewust van de kracht en de effecten van een groei-mindset en naar elkaar toe hanteren de medewerkers de principes van feedforward om elkaar te helpen iedere dag weer iets beter te worden als individu en als team.

Aanvullende informatie (artikelen)

Hieronder staan nog een aantal linkjes naar artikelen op onze website m.b.t. de desbetreffende thema’s:

En nu?

Zie jij als HRM-er of als manager/leider dat het tijd wordt dat de mensen om je heen in beweging komen en kan je hierbij wel wat hulp gebruiken? P&A heeft hiervoor een speciaal programma ontwikkeld!

Aanbod P&A Talentontwikkeling

Zoals hierboven aangegeven geloven wij vanuit P&A Talentontwikkeling niet in groots en meeslepende “wasstraat”-programma’s. Verandering van houding en gedrag ontstaat vooral als er een duidelijke sense of urgency is en/of als mensen zelf de wil hebben om een volgende stap te zetten. Vaak wordt er juist veel aandacht besteed aan mensen die niet willen veranderen of sceptisch zijn. Juist door aandacht te geven aan de mensen die wel stappen willen zetten en de mensen die aanvankelijk niet willen even te “negeren” wordt het mogelijk om het vliegwiel langzaam op gang te brengen. De voor jullie speciaal te ontwikkelen programma’s willen wij dan ook vooral aanbieden aan de zogenaamde “Early adapters”. 

Programma 1: Leidinggeven aan Eigenaarschap

Het vergroten van Eigenaarschap en sturen op Outcome vraagt een bepaalde stijl van leidinggeven. Wij kunnen hiervoor op maat een programma samenstellen wat aangeboden wordt aan díe leidinggevenden die de wil hebben om stappen te zetten. Door vooral energie te steken in díe leidinggevenden die uit zichzelf stappen willen zetten is de kans op succes het grootst. Nadat er een eerste groep een dergelijk programma heeft gevolgd verwachten we dat hierover positief wordt gesproken en dat andere leidinggevenden die aanvankelijk wat behoudender zijn zich vervolgens ook in zullen schrijven.

Programma 2: Teamontwikkeling: Waardecreatie en Eigenaarschap

Als een leidinggevende het programma Leidinggeven aan Eigenaarschap heeft gevolgd dan is een logische stap dat hij met zijn team een teamontwikkelsessie boekt om in gezamenlijkheid te verhelderen wat de gewenste effecten zijn van het team en op welke manier eigenaarschap kan worden aangewakkerd. Dit programma kunnen we op hoofdlijnen vast voorbereiden en vervolgens per team op maat verder vormgeven in co-creatie met de betreffende leidinggevende. Ieder team heeft een ander vertrekpunt en iedere leidinggevende heeft zo zijn eigen stijl. Daarom is maatwerk, binnen kaders belangrijk.

Programma 3: Bouwen aan een positief leerklimaat

Dit programma kan worden aangeboden aan teams waar het idee bestaat dat ze stappen kunnen zetten als het gaat om thema’s als feedback (feed-forward), het beste in elkaar naar boven brengen en leren van en met elkaar. Dit is een min of meer standaardprogramma voor teamontwikkeling wat breed aangeboden kan worden. Het staat (grotendeels) los van programma 1 en 2, maar 2 en 3 kunnen elkaar wel versterken.

Interesse in dit programma? Neem dan contact met ons op want wij kunnen jullie helpen om de juiste stappen te zetten!

Deze vind je misschien ook interessant:

Deel dit artikel:

Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Meer inspiratie ontvangen?

Schrijf je in voor de P&A Booster!

We respecteren je privacy en gaan zorgvuldig met je gegevens om.

gratis zelfscan

Heb jij een Groei Mindset?