Vertrouwen op nummer 1 als succesfactor bij samenwerken

arrow_1.png
Afbeelding over samenwerken en vertrouwen

Over Samenwerken, Vertrouwen en Psychologische Veiligheid

Een gebrek aan vertrouwen is de meest fundamentele frustratie als het gaat om samenwerken in teams. De laatste tijd zien we dit thema steeds vaker terug, vooral in relatie met het thema psychologische veiligheid. Logisch ook want samenwerken / teamwork wordt steeds belangrijker in de complexer wordende samenleving.
Enkele jaren geleden deed men een belangrijk onderzoek naar samenwerken bij Google:
De vraag hier was simpel: Wat is er nodig voor echt goede teamprestaties? Om zicht te krijgen op de kenmerken van succesvolle teams binnen Google verzamelde en analyseerde de afdeling People Analytics van Google voor het Project Aristoteles data over 180 eigen teams.

Vertrouwen kwam niet voor in het algoritme…

Na een eerste analyse leek er geen algoritme te bestaan die succes van deze teams voorspelde. Alle hypotheses die de onderzoekers testten gaven geen betrouwbaar resultaat. En als er één bedrijf sterk is in algoritmes is, dan is dat Google. Verwarring alom bij de onderzoekers van People Analytics. Na een verdere en diepere analyse en het bestuderen van wetenschappelijke literatuur over teams en samenwerking, bleek er toch iets heel belangrijks boven te komen drijven:

Vertrouwen gaat niet om Wie je bent, maar Hoe je samenwerkt

Al die testjes die je vertellen wat voor type je bent en welke teamrol het beste bij je past bleken in hun onderzoek niet relevant. Maar wat was dan wel bepalend?
Dat bleek bijzonder simpel te zijn; namelijk de wijze waarop de mensen in een team met elkaar omgaan. Noem het sociaal gedrag. Het gaat er dus niet om wie of wat je bent, maar hoe je met elkaar omgaat.
Uiteindelijk bleek dat ‘hoe je met elkaar omgaat’ teruggebracht te kunnen worden tot een prachtig concept wat ook wel Psychologische veiligheid wordt genoemd.
Psychologische veiligheid bleek de belangrijkste succesfactor voor de teamprestaties. Wat dat is, daar zijn inmiddels veel boeken over geschreven. Heel kernachtig komt het er op neer dat mensen zichzelf durven te zijn in een team en dat ze binnen de context van hun team afwijkende meningen durven te uiten of nieuw gedrag uit durven proberen zonder dat ze zich opgelaten, afgewezen of bedreigd voelen.

Psychologische veiligheid in een team betekent: Jezelf kunnen zijn, afwijkende meningen durven uiten, nieuw gedrag uit durven proberen zonder dat je je afgewezen of bedreigd voelt.
afbeelding van een multidisciplinair crisisoverleg

Wat je kunt leren van het samenwerken in crisisteams

Vanuit P&A hebben we al jaren ervaring in het begeleiden van crisisteams. Teams bestaande uit politie/brandweer/ambulancepersoneel en andere hulpdiensten die onder hoge druk moeten samenwerken om levens te redden, rampen te bestrijden of ergere rampen te voorkomen.
Wat mijzelf regelmatig opvalt tijdens het trainen van deze teams was het gegeven dat teamleden die een fout ontdekten, of over belangrijke informatie beschikken, dit lang niet altijd delen of er een vragen over stellen. Eigenlijk is er een vrij logische verklaring: Wie wil er nou dom, incompetent, drammerig of negatief overkomen? En zeker tegenover anderen die soms hoger in rang zijn of meer ervaring hebben.

Vertrouwen en Psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid draait om de overtuiging dat je sociale risico’s kunt nemen. Dat je zonder reserves vragen kunt stellen, om hulp kunt vragen, fouten toe kunt geven en kritisch bent op de eigen prestaties en die van anderen.

Hoe sterk is jouw team?

Doe de Lencioni scan en ontdek hoe het zit bij jou zit.
Vrijblijvend

Bij Google bleek bijvoorbeeld dat in alle sterke teams de individuele leden evenredig aan bod kwamen in gesprekken en dus gemiddeld ongeveer evenveel spreektijd hadden. Bovendien herkenden en erkenden de teamleden elkaars emoties en toonden hier respect voor. De leden van succesvolle teams toonden meer dan gemiddelde empathie.

Van psychologische veiligheid naar vertrouwen

Pieter van der Haak schrijft in zijn boek “Wie zorgt dat het goed komt”(over eigenaarschap in teams) dat vertrouwen één van de belangrijke randvoorwaarden is voor eigenaarschap en dus ook voor het realiseren van excellente teamprestaties. Vertrouwen in een team wil zeggen dat teamleden zichzelf kunnen en durven zijn en dat ze elkaar steunen.

afbeelding van de serious game over vertrouwen

Even een tip tussendoor: Zet een Serious Game in om te werken aan Vertrouwen. Bijvoorbeeld deze van Jump Serious Games; Reality Check, een prisoners’ dilemma game voor groepen. Dit is een spelsimulatie waarmee deelnemers op een speelse en inspirerende wijze leren over het effect van vertrouwen.

Serious Games inzetten om beter te leren samenwerken?

In samenwerking met Jump Serious Games gebruiken we regelmatig diverse Games als krachtig en inspirerend leermiddel
Serious gaming

Hoera, een conflict…

Lencioni merkte dat in teams waar men elkaar vertrouwt, teamleden op een constructieve manier conflicten aangaan. Ze gebruiken verschillen van mening of inzicht om te verbeteren en te groeien. In zwakkere teams vermijden teamleden deze ‘conflicten’. Sterker nog, ze zijn vaak trots op de fijne sfeer en de harmonie die er heerst in het team…. ‘we begrijpen elkaar zo goed, we kunnen lezen en schrijven met elkaar.’ Maar ondertussen worden lastige zaken handig vermeden en niet besproken.
Diversiteit en verschillende meningen zijn belangrijke meerwaarde van werken in teams, maar het voordeel wordt eerder een nadeel als je niet open durft te zijn over wat je vindt omdat er te weinig fundament is om een goed meningsverschil of conflict te hebben?

Insights en DISC wel of niet waardevol als tool?

Natuurlijk is het heel nuttig om verschillen tussen teamleden in kaart te brengen, met bijvoorbeeld een kleurenprofiel zoals Insights Discovery of DISC. Waar men echter vaak te weinig aandacht aan besteedt is het vermogen van de teamleden om deze verschillen ook echt te benutten.

Lencioni leert ons dat het af en toe ook mag schuren in het team. Mag je het met elkaar oneens zijn zonder dat het ongemakkelijk wordt? Zo ja, dan leidt dit tot twee belangrijke effecten: betere oplossingen en beslissingen die ook echt worden gedragen.

Op het moment dat je als team het vermogen hebt meerdere perspectieven te beschouwen, andere kennis te benutten of het uit kunt houden om het nog even niet te weten, leidt dit uiteindelijk tot slimmere uitkomsten en betere oplossingen. Dan pas worden creativiteit en oplossingsgerichtheid aangewakkerd en geldt de formule 1+1 =3.


“) Lencioni heeft 5 frustraties van teamwork gedefinieerd. Hierbij een link naar ons artikel over Lencioni:

5 frustraties van samenwerken volgens Lencioni | P&A (talentontwikkeling.com)

Inpirerend filmpje over Vertrouwen en Samenwerken

Dit filmpje laten we wel eens zien tijdens teamtrainingen waar Vertrouwen een belangrijk thema is.

Met de prachtige quote over vertrouwen:

Wij helpen jou met het bouwen van sterke teams

Al meer dan 25 jaar ervaring
Sterke Teams

Ben jij trainer of (team)coach?

Check Jump Serious Games en verbeter de impact van jouw training door actieve werkvormen en serious games
Jouw toolbox

Deel dit artikel op je socials
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relevante artikelen

Afbeelding over samenwerken en vertrouwen

Vertrouwen op nummer 1 als succesfactor bij samenwerken

Over Samenwerken, Vertrouwen en Psychologische Veiligheid Een gebrek aan vertrouwen is de meest fundamentele frustratie als het gaat om samenwerken in teams. De laatste tijd zien we dit thema steeds vaker terug, vooral in relatie met het thema psychologische veiligheid.

Lees meer >>
afbeelding van inchecken bij teamoverleg

Inchecken als eerste stap bij het teamoverleg

5 redenen voor inchecken bij een effectief overleg Ken je dat? Je begint het teamoverleg, kijkt eens rond en het valt je op dat sommige teamleden nog wat dromerig voor zich uit zitten te staren. Ze zijn weliswaar fysiek aanwezig,

Lees meer >>
Een afbeelding van een sterk team

Een leercultuur is kenmerkend voor sterke teams

Leercultuur is kenmerkend voor Sterke teams  Waarom zijn sommige overheidsorganisaties succesvol en slagvaardig terwijl anderen niet verder komen dan middelmatigheid? Waarom presteren sommige organisaties structureel beter dan hun concurrenten? Wat is het verschil tussen middelmatige teams en succesvolle teams? Het grote

Lees meer >>
afbeelding over de onderstroom in teams en de slechte werksfeer

Slechte werksfeer; kijk naar de onderstroom

Slechte werksfeer effectief aanpakken vanuit de onderstroom Een slechte werksfeer voel je wel, maar je ziet het niet direct. Mensen maken bijvoorbeeld grapjes waarvan je vermoedt dat er nog iets onder zit. Kritiek wordt nooit rechtstreeks geuit maar wordt vaak

Lees meer >>
afbeelding die laat zien dat spelen helpt bij het ontwikkelen van een positieve leercultuur

Wat is een positieve leercultuur

Wat is een positieve leercultuur? Een positieve leercultuur is een werkomgeving waarin team- of organisatieleden iedere dag in staat zijn om het beste in elkaar naar boven te brengen. Dit ontstaat door de aanwezigheid van een collectieve groeimindset en de

Lees meer >>
afbeelding die gaat over feedforward

Feedforward methode voor sterke teams

Wat is is de feedforward methode? De feedforward methode is er op gericht om gevraagde adviezen of tips met elkaar te delen met als doel er samen beter van te worden. Het is geïntroduceerd door Marshall Goldsmith, een Leiderschapscoach in

Lees meer >>
afbeelding van een zelfsturend team

Zelfsturend team; mythe of mogelijkheid?

Zelfsturend team; bestaan ze wel? Zelfsturende teams, bestaan ze, of was het een tijdelijk trend die inmiddels is overgewaaid? Tijdens de Coronacrisis bleek dat sommige managers veel minder toegevoegde waarde hadden dan ze aanvankelijk dachten. Ze keken niet dagelijks mee

Lees meer >>

Op de hoogte blijven?

Regelmatig de nieuwste artikelen en updates ontvangen? Schrijf je dan in!

Lencioni Teamscan

Hoe goed functioneert jouw team? Ontdek het in vijf minuten door het invullen van de Lencioni Teamscan.

Even meedenken?

Heb je een vraag of een specifieke wens? Laat het weten, we denken graag met je mee om een passende oplossing te vinden.
Logo-PA-nieuw (1)
Vind je ons aanbod of een van onze artikelen leuk? Laat het weten!
Nieuwsbrief
Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang regelmatig interessante artikelen en updates!
Copyright © 2023 Studio Progressus, All rights reserved. Powered by Studio Progressus.