Boek Eigenaarschap: Wie zorgt dat het goed komt?

4.9/5

Het boek Eigenaarschap: ‘Wie zorgt dat het goed komt?’ van Pieter van der Haak gaat over hoe je eigenaarschap kunt vergroten in jouw team of organisatie. In het boek legt Van der Haak uit wat de randvoorwaarden van Eigenaarschap zijn en krijg je praktische tools in handen om eigenaarschap te creëren in jouw team of organisatie. 

Het eerste écht goede boek over Eigenaarschap

Blogs over Eigenaarschap

evalueren

Als evalueren niet helpt om verder te komen

Evalueren lijkt dé manier om te leren van je ervaringen. Maar de manier waarop je terugblikt is van grote invloed is op je werkelijke leerervaring en daarmee ook op je mogelijkheden om in de toekomst echt anders te handelen voor een betere uitkomst. Dit geldt zowel voor jou als individu, maar ook voor je team of je afdeling. Helaas is de manier waarop mensen en teams reflecteren, niet altijd de manier die het meeste oplevert…

Lees verder »
hybride werken hoe doe je dat

Teamsessie over hybride werken; 7 vragen

Oké jullie hebben een teamsessie gepland over hybride werken. Maar waar moet dat over gaan? Veel HR medewerkers, managers en teams worden uitgedaagd om het hybride werken te gaan faciliteren. Tijdens de coronacrisis moesten we allerlei technische oplossingen vinden om online met elkaar te gaan samenwerken, maar eenmaal terug naar de fysieke werkplek ontstaan er nieuwe uitdagingen. Hoe gaan we om met de combinatie van thuis en online met elkaar samenwerken.

Lees verder »

Een boek over eigenaarschap

Eigenaarschap is een bijzonder fenomeen. Het wordt tegenwoordig veel gebruikt en het boek over Eigenaarschap van Pieter van der Haak verkoopt erg goed. Maar levert een boek over eigenaarschap dan uiteindelijk datgene op wat we willen? Of denkt men misschien dat door het kopen van een boek over eigenaarschap uiteindelijk het probleem wordt opgelost?

Wat is het probleem met eigenaarschap

Het boek van Pieter van der Haak over Eigenaarschap heeft als titel: Wie zorgt dat het goed komt? Deze titel is niet zo maar gekozen. De titel appelleert namelijk aan het gevoel dat veel managers of ondernemers hebben. Zij werken vaak zelf heel hard om te zorgen dat zaken voor elkaar komen. Soms zijn ze zelf eigenaar van het bedrijf wat een gevoel van Eigenaarschap natuurlijk heel makkelijk maakt.

Maar wat het probleem is dat mensen zelf heel hard werken en gelijktijdig klagen over het feit dat hun teamleden of medewerkers geen eigenaarschap tonen. En door het lezen van het boek over eigenaarschap ontdekken ze aan welke knoppen ze kunnen dragen om te zorgen dat mensen meer eigenaarschap gaan tonen. Het tonen van eigenaarschap is namelijk niet iets wat je even af kunt dwingen. Mensen tonen eigenaarschap als de randvoorwaarden voor eigenaarschap op orde zijn.

De 7 randvoorwaarden

In het boek over eigenaarschap van Pieter worden zeven randvoorwaarden voor eigenaarschap uitgebreid toegelicht. Het boek over eigenaarschap is dan ook in eerste instantie geschreven voor het management maar ook voor HRM adviseurs of teamcoaches. Iedereen wil meer eigenaarschap en wijst dan naar de ander die dat eigenaarschap moet gaan tonen. Ook lees je dat je vooral ook moet kijken naar de context waar iemand in werkt. Natuurlijk zit eigenaarschap, zoals dat is gedefinieerd in het boek over eigenaarschap ook deels in de persoon zelf. Wat wil hij, wat kan hij, waar ligt zijn passie. Zou hij het werk ook nog doen als hij er niet voor betaald kreeg bijvoorbeeld. Zo ja, dan zit het daar wel goed met het eigenaarschap. Maar dan nog. Iemand kan zelf de randvoorwaarden voor Eigenaarschap wel op orde hebben. De context waarbinnen iemand werkt is mede bepalend voor het al dan niet tonen van eigenaarschap.

In het boek werkt Van der Haak vier randvoorwaarden uit die helpen om te zorgen voor meer eigenaarschap op de werkvloer. Deze vier randvoorwaarden worden in het boek over eigenaarschap geduid met: Voldoende transparantie voor een ‘veilige’ werkomgeving waar mensen zich zelf durven en kunnen zijn.

Overzicht

De tweede randvoorwaarde voor eigenaarschap luidt Overzicht. Als mensen geen overzicht hebben over hun werk en wat ze betekenen voor anderen dan zullen ze ook minder snel eigenaarschap tonen.

Vertrouwen

Vervolgens wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het thema Vertrouwen in relatie tot Eigenaarschap. Vertrouwen, zo staat in het boek over eigenaarschap, leidt op twee manieren tot meer eigenaarschap. Enerzijds door dat managers vanuit vertrouwen makkelijker los kunnen laten. Anderzijds doordat ze, als ze het vertrouwen geven er voor zorgen dat degene die het vertrouwen krijgt ook daadwerkelijk voelt dat het aan hem is. Het is aan hem toevertrouwd om te zorgen dat het goed komt. Maar om vertrouwen te hebben, zal de manager ook bij zichzelf na moeten gaan hoe hij in het leven staat. Vertrouwen geven aan anderen betekent namelijk ook dat je jezelf moet vertrouwen.

Eigenaarschap aanwakkeren bij anderen betekent dat je dus ook even heel goed naar jezelf moet kijken. En dat gaat verder dan het lezen van het boek over eigenaarschap. In het boek worden ook concrete suggesties gedaan wat je bij jezelf moet aangaan om die verandering teweeg te brengen. Eigenaarschap ontstaat nooit zomaar, daar is dus meer voor nodig.

Regelruimte

Tenslotte wordt nog gesproken over regelruimte. Want als je de professional  wil laten opbloeien dan moet je hem alle ruimte geven. Eigenaarschap betekent dus niet alleen loslaten, maar ook maximaal faciliteren met zo weinig mogelijk regels en zoveel mogelijk vrijheid. Eigenaarschap heeft iedereen. Het gaat er in het werk vaak om dat je het wat makkelijker maakt en belemmeringen wegneemt.

En de randvoorwaarden bieden daar hele mooie concrete handvatten voor waarmee je direct met het thema eigenaarschap aan de slag kunt gaan.

Tip: meer doen met Eigenaarschap? Check dan ook de Eigenaarschap game van Jump Serious Games (een spin-off van P&A Talentontwikkeling). 

;