NIEUW!

Coronavirus: Crisis Dilemma Training voor Directie

Hoe ga je als directie om met een crisis van deze omvang?

coronavirus training

Coronavirus: Crisis Dilemma Training

Tijdens een programma van één dag werk je als directieteam niet alleen mogelijke scenario’s uit voor je eigen organisatie, maar je leert ook hoe je in andere crisissituaties sterk staat als het gaat om besluitvorming in onzekere tijden.

Doelen van de dag:

- De deelnemers leren op basis van een Serious Game hoe ze effectief kunnen beslissen, ook op basis van beperkte, onvolledige of tegenstrijdige informatie.
- De deelnemers krijgen de techniek aangereikt om in gezamenlijkheid tijdens crisissituaties scenario’s uit te werken.
- Uitwerken van scenario’s voor de eigen organisatie zodat het team voorbereid is op wat er zo mogelijk gaat komen.

Dit programma is ontwikkeld door P&A Talentontwikkeling in samenwerking met Jump Serious Games. Vanuit onze ervaring binnen het veiligheidsdomein met het trainen van crisisteams inclusief bestuurders en eindbeslissers, kennen we de context van crisisbeheersing van binnenuit.

Doel Crisis Dilemma Training

coronavirus crisis trainingAls directieteam jezelf verder bekwamen in crisisbesluitvormingsprocessen voor de korte en langere termijn.

Nu is het hét moment om met elkaar te praten over dilemma’s als:
- Hoe kan jouw bedrijf doordraaien als er veel mensen tegelijkertijd ziek zijn?
- Hoe ga je om met bijeenkomsten en vergaderingen?
- Wat als iemand binnen jouw bedrijf het Corona virus blijkt te hebben?
- Hoe is crisismanagement binnen jouw organisaties belegd?
- Hoe is crisiscommunicatie geregeld?
- Hoe zijn de verschillende taken en verantwoordelijkheden tijdens een crisis zoals de uitbraak van het coronavirus verdeeld?
- Welke instanties en/of (lokale) overheden zijn van belang in geval van een crisis?

Doelgroep

Directie & management(teams)

Aantal deelnemers

Maximaal 6 personen.

Dit programma is ontwikkeld door P&A Talentontwikkeling in samenwerking met Jump Serious Games. Vanuit onze ervaring binnen het veiligheidsdomein met het trainen van crisisteams inclusief bestuurders en eindbeslissers, kennen we de context van crisisbeheersing van binnenuit. Dankzij krachtige Serious Games leren de deelnemers snel hoe ze op basis van beperkte informatie moeten beslissen en/of mogelijke scenario’s moeten uitdenken. Deze dag wordt begeleid door ervaren trainers van P&A Talentontwikkeling. 

Sinds 2000 begeleidt P&A Talentontwikkeling crisisteams op zo’n manier dat niet de inhoud van het werk centraal staat maar de wijze waarop er wordt samengewerkt. Wij begeleiden crisisteams door het hele land,van operationeel niveau tot strategisch niveau, zowel binnen monodisciplinaire settings (Brandweer, GHOR, Rijkswaterstaat, Universiteiten) als multidisciplinaire settings.

Deze training is vanaf nu op korte termijn in te zetten. Wil je meer informatie en/of de training boeken: 

Bel of mail naar ons: 053 - 431 10 60 info@talentontwikkeling.com en vraag naar Claudia de Groot.

De uitbraak van het coronavirus laat zien hoe kwetsbaar bedrijfsprocessen kunnen zijn.
Toeleveringsketens wereldwijd worden steeds langer, complexer en daarmee onoverzichtelijker.
De risico’s voor westerse bedrijven nemen daardoor toe. Een kleine verstoring in een onderdeel van de keten kan doorwerken naar alle partijen die erbij betrokken zijn. Soms vrij direct, bijvoorbeeld doordat het coronavirus en de maatregelen die ervoor genomen worden om verspreiding tegen te gaan, ertoe leiden dat productiecentra die westerse bedrijven daar hebben uitbesteed, niet bereikbaar zijn. Maar ook indirect, als een leverancier van grondstoffen een leverancier van onderdelen niet op tijd kan leveren, waardoor de gehele keten vertraging oploopt. Met alle financiële en reputatieschade van dien.

Zorg dat je als organisatie voorbereid bent. 

Meer weten over deze Crisis Dilemma Training?

Ik geef je graag meer informatie!

Zij gingen je voor:

;