Events

In deze twee uur durende masterclass gaan trainers Martijn Blom en Pieter van der Haak (tevens schrijver van de bestseller over Eigenaarschap ‘Wie zorgt dat het goed komt’) je helpen om heel concreet met je eigen vragen aan de slag te gaan. Ze gebruiken de randvoorwaarden voor eigenaarschap als theoretisch kader en gaan samen met jou onderzoeken hoe je op dit moment de juiste keuzes kunt maken zodat je ten aanzien van het thema Eigenaarschap echt sterker uit deze crisis zult komen.

Tijdens deze compacte Masterclass ‘Eigenaarschap in (hybride) teams’ laten we je letterlijk ervaren wat eigenaarschap is en hoe je dit aanwakkert in teams.

De masterclass wordt verzorgd door Pieter van der Haak, auteur van de bestseller Wie zorgt dat het goed komt? (over het vergroten van eigenaarschap in teams en organisaties) en Martijn Blom, partner bij P&A Talentontwikkeling.

Hoe zorg je voor meer wendbaarheid jouw organisatie of in jouw leven? De coronacrisis heeft laten zien dat mensen nogal verschillen in de manier waarop ze omgaan met veranderingen. Sommige collega’s schuilen of klagen en wachten af tot ‘de bui weer over is’. Anderen laten ineens een stuk veerkracht zien, passen zich aan en pakken nieuwe dingen op. Hoe komt dat en hoe stimuleer je deze wendbaarheid bij jezelf of in ‘jouw’ organisatie?

In het boek “Wie zorgt dat het goed komt” zijn de randvoorwaarden uitgewerkt die ertoe bijdragen om eigenaarschap te vergroten in teams. Door als teamcoach de Eigenaarschaps-game te gebruiken kan je op een speelse, laagdrempelige manier het gesprek over eigenaarschap op gang brengen. Dit spel is te huur, maar om het goed in te kunnen zetten organiseren we regelmatig train-de-trainer bijeenkomsten.

Een besluit nemen in een situatie van crisis, betekent dat je om moet kunnen gaan met onzekerheid, schaarste van informatie en met het feit dat je het nooit 100% goed kunt doen. Wat je ook beslist, aan ieder besluit kleven zowel positieve als negatieve consequenties. Iedereen die beter wil worden in het omgaan met dilemma’s tijdens een crisissituatie kan dit leren door deel te nemen aan de Crisis Dilemma Game.

Deze proefsessie organiseren wij vanuit onze Spin-off Jump Serious Games