P&A Crisisteamontwikkeling

Crisisteamtrainingen; een klein stukje geschiedenis

Aan het einde van de vorige eeuw hadden we kort op elkaar in Nederland grote rampen. De vuurwerkramp in Enschede en de grote cafébrand in Volendam. Misschien weet je het niet, maar door deze rampen kwam er een vergrootglas te liggen op de rampenbestrijding in Nederland en de daarbij horende crisisteamtrainingen. Er ging veel goed, maar er kon ook heel veel beter.

Wat er beter kon had heel vaak te maken met de communicatie tussen de verschillende hulpdiensten; de multidisciplinaire afstemming. Daar werd tijdens crisisteamtrainingen maar weinig aandacht aan besteed. Terwijl dit zowel in het veld, in het rampgebied als op afstand in een regionaal coördinatieteam of bij de gemeentelijke rampenstaf (beleidsteam) vaak tot de grootste knelpunten leidde.

crisisteamtraininingen

Crisisteamtrainingen op basis van Teamcompetenties en
Crew Resource Management

P&A was één van de eerste trainingsbureaus die tijdens crisisteamtrainingen binnen veel veiligheidsregio’s de focus legde op de menselijke aspecten. Met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond als eerste grote klant begonnen we in 2002 in Nederland met het actief trainen van zogenaamde teamcompetenties. Op basis van vele observaties tijdens oefeningen en tijdens echte inzetten formuleerden we tien teamcompetenties. Competenties die een team in huis moet hebben om perfect samen te werken. Daarmee gingen we aan de slag tijdens crisisteamtrainingen in Rotterdam, Twente, Groningen, IJsselland en in vele andere veiligheidsregio’s. Ruim tien jaar later (rond 2012) werd in veel veiligheidsregio’s tijdens crisisteamtrainingen aandacht besteed aan de menselijke factor en toen ook kwam de zogenaamde CRM methodiek in beeld. CRM, ofwel Crew Resource Management; inzichten uit de luchtvaart die perfect aansloten bij onze aanpak en die we natuurlijk graag integreerden binnen onze eigen methodieken tijdens de crisisteamtrainingen.

crisisteamteamtrainingen overleg

Crisisteams in 2023

Ondanks dat er veel beter is geregeld dan twintig jaar geleden, is er ook nog steeds veel te doen om voorbereid te blijven op mogelijke calamiteiten. Dat besef is gelukkig niet alleen aanwezig bij de hulpdiensten van Politie, Brandweer en Ambulancediensten of de gemeentes, maar ook elders. De afgelopen jaren verzorgden we bijvoorbeeld ook veel crisisteamtrainingen bij hogescholen, universiteiten, zorginstellingen, ministeries en commerciële organisaties.

Vakbekwaam worden en blijven

Natuurlijk volgen veel crisisfunctionarissen jaarlijks een opleidingsprogramma om vakbekwaam te blijven. Maar als het gaat om crisisteamtraningen, dan richten deze jaarprogramma’s zich vaak wat eenzijdig op alleen inhoudelijke en vaardigheidstrainingen.

Natuurlijk is het van belang dat iedere crisisfunctionaris inhoudelijk goed op de hoogte is van de context waarin je werkt, zoals bijvoorbeeld de wet- en regelgeving of de regionale crisisstructuur. En ja het is ook van belang dat je beschikt over de juiste vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het vergaderen volgens de BOB-methode of het goed voorzitten van een overleg. Deze zaken noemen we bovenstroom in het crisisteam.

crisisteamtrainingen

Crisisteamtrainingen met focus op bovenstroom én onderstroom

Tijdens de inzet van een crisisteam zie je van alles, maar er is ook heel veel niet direct waarneembaar: Onuitgesproken meningen of irritaties, twijfel aan elkaars kunnen, eenzijdige afspraken, een gebrek aan voldoende vertrouwen in het team of in elkaar, druk van buiten, bestuurlijk/politieke gevoeligheden, oud zeer, ouwe jongens krentenbrood, zo doen we het toch altijd, enzvoort.

Deze gedachtes en gevoelens doen zich voor in de zogenaamde onderstroom. Dingen die niet expliciet worden genoemd, maar die uiteindelijk wel invloed hebben op de kwaliteit van de crisisbesluitvorming en de onderlinge samenwerking.

Crisisteamtrainingen moeten nog verder gaan dan alleen
CRM en Teamcompetenties

Waar we twintig jaar geleden voorop liepen door communicatie en teamcompetenties centraal te stellen zijn we inmiddels heel goed in staat om nog verder te gaan. Natuurlijk helpen we nog steeds graag met het trainen van de juiste competenties maar er is meer. Wij geloven dat de echte verschilmakers in een crisisteam ook in staat zijn om effectief om te gaan met het ‘gedoe’ in de onderstroom. En wij helpen ze graag om hier beter in te worden.

Voor een verdere professionaliseren van crisisteams is het nodig is om de onderstroom te benutten voor de teamontwikkeling. Wij richten ons in onze crisisteamtrainingen op:

 • Beter samenwerken in boven- en onderstroom van het crisisteam
 • Eigenaarschap te vergroten bij de leden van het crisisteam
 • Het lerend vermogen ontwikkelen binnen de totale crisisorganisatie
Logo P&A crisisteams
Crisisteams

Waarom P&A als partner voor het trainen en ontwikkelen van crisisteams?

 • Meer dan twintig jaar ervaring binnen het veiligheidsdomein
 • Ieder jaar meer know how op het gebied van teamdynamiek in crisissituaties
 • Een sterke partner in het ontwikkelen van opleidings- en oefenprogramma’s
 • Inzet van unieke Serious Games van Jump waardoor deelnemers meer plezier hebben in het leren, sneller tot de kern komen en echt voelen en ervaren hoe het nog beter kan.


P&A Crisisteamontwikkeling is een spin-off van P&A Talentontwikkeling. Meer informatie over onze andere activiteiten vind je op onze P&A homepage; www.talentontwikkeling.com.

Onze beloftes:

Vergroten van Eigenaarschap

 • Randvoorwaarden voor Eigenaarschap in het Crisisteam
 • Workshop rol en positie in de crisisstructuur
 • Eigenaarschap voor proces en inhoud: regie nemen en behouden
 • Crisis dilemmagame

Positief Leerklimaat

 • Training van feedback naar feedforward
 • Proactief omgaan met veranderingen
 • Leidinggeven aan leren
 • Evalueren vanuit een Collectieve Groeimindset
 • Coaching on the job tijdens oefeningen

Beter Samenwerken

 • Training CRM (Crew Resource Management)
 • Training interventietechnieken en groepsdynamiek
 • Essenties van leidinggeven in crisissituaties
 • Samenwerkingstraining scenario denken
 • Effectief omgaan met persoonlijke Communicatiestijlen tijdens Crisissituaties
 • Kernwaarden en Crisismanagement
 • Veerkrachtige crisisteams
 • Omgaan met weerstand in crisissituaties
 • Effectieve Crisiscommunicatie
 • Serious Gaming rondom Samenwerken/afstemmen en crisisbesluitvorming
crisisteamteamtrainingen

Meer weten?

Aan de slag met Crisisteamtrainingen? Vul het onderstaande formulier in en we reageren zo snel mogelijk. We zijn ook bereikbaar op 038 – 202 2110.