Aan de slag met:

Organisatieontwikkeling

Even een nieuwe hark tekenen leidt niet tot nieuw gedrag op de werkvloer. Organisatieontwikkeling is in onze visie niet een project, maar een continu proces van voortdurend aanpassen aan de wensen of eisen die de omgeving van ons vraagt. Dat vraagt flexibele organisaties met een positieve leercultuur, aandacht voor de gewenste resultaten en eigenaarschap bij de professionals.

P&A Talentontwikkeling helpt organisatie om de voorwaarden voor continue organisatieontwikkeling te scheppen. Door eigenaarschap aan te wakkeren, door leiderschapsontwikkeling en door de juiste condities te creëren waardoor wordt voorkomen dat “men” weer terugvalt in oude patronen. Dit doen we vanuit verschillende rollen met een heel team van professionals.

Wat hebben jullie nodig? Goede leiderschapstrainers, een (ad interim)HR-businesspartner, een paar energieke facilitators, of een procesbegeleider die een tijdje als organisatiecoach meehelpt. 

Trainers met levenservaring

Onze trainers hebben stuk voor stuk ervaring als leidinggevende.

Actieve werkvormen

Geen Powerpoint presentaties, wij geloven in leren door te ervaren

Sinds 1995

P&A is sinds 1995 in heel Nederland actief als trainingsbureau.

Consultancy / Ad-interim HR-Businesspartners

Soms een training niet genoeg en is het gewenst dat we een tijdje intern meehelpen om een organisatie verder te brengen. Enkele P&A trainers/coaches hebben ook hun sporen verdiend als HR-businesspartner, organisatiecoach of interim-manager. Als er behoefte is aan een (tijdelijke) boost voor de verdere ontwikkeling van jouw organisatie bel ons dan voor een verkennende gesprek.

Afhankelijk van jullie vraag en het type organisatie selecteren wij de beste partner voor jullie organisatie!

Uitgangspunten van onze mensen:

  1. Verbetering van de match tussen medewerkers en het werk wat ze doen
  2. Vergroten van eigenaarschap
  3. Stimuleren van pro-actief gedrag
  4. Bewustwording van resultaatgericht werken
  5. Verbeteren van teamcohesie
  6. Oplossen van problemen in de “onderstroom”.
  7. Versterken van het management
  8. Verbeteren van teamprestaties
  9. Op gang brengen en houden van gewenste organisatieontwikkeling

Artikelen