Scan

EPZ Faciliterende Leiders

Vijf minuten om even in de te kijken

Leidinggeven betekent dat je er voor zorgt dat de mensen in jouw team of organisatie zich met hart en ziel weten te verbinden aan de gezamenlijke doelstellingen. Mensen zijn, door hun krachten te bundelen, in staat tot het realiseren van mooie prestaties. Leidinggevenden brengen de mensen bij elkaar en faciliteren de samenwerking. Zij zorgen dat het werk gedaan kan worden en dat de teamleden eigenaarschap kunnen en durven tonen.

Belangrijke thema’s binnen EPZ

Binnen EPZ besteden we aandacht aan thema’s als Moed, Authenticiteit, Empowerment, Waardering en het geven van verantwoordelijkheid. Door deel te nemen aan de trainingen die worden verzorgd door P&A Talentontwikkeling krijg je de gelegenheid om hier voor jezelf mee aan de slag te gaan. Wellicht heb je al aan een of meerdere programma’s deelgenomen.

Vanwege de Coronacrisis zijn de trainingsbijeenkomsten dit voorjaar verschoven naar een later moment dit jaar. Om toch bewust te blijven van de leiderschapsthema’s bij EPZ hebben we vanuit P&A Talentontwikkeling de thema’s ondergebracht in een zelf-evaluatie scan.

Sterke leiders blijven in de spiegel kijken om zichzelf af te vragen hoe ze zichzelf kunnen blijven uitdagen en verbeteren.

Deze Zelfscan voor EPZ is zo’n spiegel. Speciaal bedoeld voor iedereen die het leuk en nuttig vindt om af en toe even stil te staan bij zijn eigen ontwikkeling.

Uitslag blijft privé

Wij gaan vanzelfsprekend heel zorgvuldig om met de privacy. Jouw persoonlijke uitslag ontvang je in je eigen mailbox en wordt niet gedeeld met anderen. Als je het prettiger vindt dan mag je ook een privé email-adres gebruiken. 

We gebruiken jouw input wel om bijvoorbeeld gemiddelde scores te berekenen binnen EPZ. Dit kan handige input zijn voor het verbeteren of uitbreiden van het opleidingsaanbod of voor het verbeteren van de scan voor toekomstig gebruik. Jouw persoonlijke gegevens en individuele scores blijven hierbij echter altijd buiten beeld voor anderen.

Hoe het werkt

Je krijgt dadelijk 25 stellingen te zien. Geef bij iedere stelling aan in hoeverre je jezelf hierin herkent of het hiermee eens bent. Je hoeft niet je best te doen, wees gewoon eerlijk, want deze scan is bedoeld voor jouzelf en niet om jezelf te bewijzen richting je omgeving. 

Na afloop krijg je dan de resultaten te zien op basis waarvan je kunt zien waar je goed in bent en waar nog ruimte zit voor verdere ontwikkeling.

Veel plezier en succes met je verdere leiderschapsontwikkeling en wellicht tot ziens bij een van de trainingen.

Sierd Nutma, Martijn Blom en Pieter van der Haak