Scan

Leidinggevende Kwaliteiten Test

Veel leidinggevenden rollen vanuit de inhoud in hun leidinggevende positie; het beste jongetje of het slimste meisje van de klas wordt leidinggevende.

Maar leidinggevende aan een team vraagt om andere kwaliteiten, eigenschappen en competenties dan wanneer je je alleen met je vak hoeft bezig te houden.

Daarom hebben we vanuit P&A een compacte test ontwikkelt waarmee je zelf kunt onderzoeken hoe je er voor staat. Deze test is gebaseerd op de zogenaamde HONEST principes.

De HONEST principes beschrijven 6 kwaliteiten voor effectieve leidinggevenden.

Als je de HONEST principes goed beheerst kun je jouw passie voor de inhoud combineren met de rol van (team)leider.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang gratis de leidinggevende kwaliteiten test!

We respecteren je privacy en gaan zorgvuldig met je gegevens om. 

Leidinggevende Kwaliteiten test; korte toelichting

Hier en Nu:

De eerste kwaliteit uit het HONEST principe is de H van het Hier en nu. We zijn heel goed in staat om een bepaalde ideale wereld in ons hoofd te schetsen en dan te balen dat die ideale wereld nog niet gerealiseerd is. Daar gaat veel energie in verloren. Leidinggevenden die over de kwaliteit van het Hier en Nu beschikken, richten hun energie op dat wat er nu is. Hierdoor komen ze als leidinggevende veel meer in hun kracht te staan.

Open staan

De tweede kwaliteit gaat over Open staan en je eigen kop durven volgen. We zijn vaak zo druk bezig met onze eigen verhalen in ons eigen hoofd, dat we geen ruimte meer hebben voor geluiden en kritische noten van anderen. Leidinggevenden die over de kwaliteit van Open staan beschikken, steken energie in het luisteren naar wat andere mensen voor mening hebben. Ze maken hierdoor veel beter gebruik van het aanwezige potentieel in hun team. Open zijn, luisteren naar afwijkende of juist verfrissende meningen van teamleden, maar gelijktijdig wel zelf positie in durven nemen en knopen kunnen doorhakken. Dat is Open.

Nee zeggen

Focus aanbrengen is een kwestie van nee-zeggen tegen alles wat niet bijdraagt aan het gewenste teamresultaat. Leidinggevenden die dit goed kunnen geven zoveel ruimte aan hun medewerkers dat ze alleen nog maar hoeven in te grijpen als dingen niet gaan zoals zij dat willen. Deze leidinggevenden hebben een scherp beeld van wat ‘Wat doen we niet?’ en laten de rest gewoon gebeuren. Dit geeft mensen een gevoel van vertrouwen en veiligheid, wat nodig is om mensen de goede dingen te laten doen.

Eisen stellen

Een leidinggevende is uiteindelijk verantwoordelijk voor de prestaties van het team. Leidinggevenden die aan de kwaliteit ‘Eisen stellen’ weten de volle verantwoordelijkheid te nemen voor de totale teamprestaties. Dit kunnen ze doordat ze eisen durven stellen richting het hogere management m.b.t. de benodigde middelen. En omdat ze eisen durven stellen aan hun mensen; de professionals in hun team.  Hierdoor raken ze niet bekneld tussen een veeleisende bovenlaag en de belangen van de teamleden. Ze staan stevig in hun schoenen en gaan op een volwassen wijze de confrontatie aan als er dingen worden verwacht die niet haalbaar zijn.

Samenwerken

Veel leidinggevenden die vanuit de inhoud in hun positie zijn terecht gekomen, stappen in de valkuil om alles zelf te willen doen. Leidinggevenden die over de kwaliteit van Samenwerken beschikken, kijken hoe ze het voor elkaar krijgen om een team te creëren waarbij geldt: 1 + 1 = 3. Ze zorgen ervoor dat de medewerkers elkaar in hun kracht zetten, zodat het team een optimaal resultaat kan bereiken.  Ze zoeken geen medewerkers die hetzelfde kunnen, maar hebben de kwaliteit om complementaire kwaliteiten van de teamleden bij elkaar te brengen.

Toekomstgerichtheid

Hoe mooi is het dat je als leidinggevende die vanuit de inhoud in zijn functie is gerold zich weer kan bezig houden met het vak? De laatste kwaliteit uit het HONEST principe is misschien wel de mooiste: focus voor de toekomst. Leidinggevenden die zich hiermee bezig (kunnen) houden, hebben de andere kwaliteiten uit het HONEST principe goed onder de knie. Hun team houdt zich bezig met de dagelijkse zaken. Deze leidinggevenden coachen, empoweren en zorgen ervoor dat de vakmensen goed in staat zijn om de dagelijkse werkzaamheden voor hun rekening te nemen. Hierdoor hebben zij tijd over om bezig te gaan met de toekomst van het vak. Want leidinggeven is vooral richting geven.

;