Onderzoek Werkbeleving & Eigenaarschap in Coronatijd

Maatwerk is altijd mogelijk.

  • Algemeen
  • Mogelijkheden
  • Tarieven
  • Preview

Juist nu tijdens de Corona Crisis een krachtig hulpmiddel om snel te weten wat de effecten zijn van deze crisis op de manier van samenwerken en het tonen van Eigenaarschap. Nu meten is straks sterker, wendbaarder en met meer eigenaarschap uit deze crisis terugkomen.

De online scan is gebaseerd op de bestseller ‘Wie zorgt dat het goed komt’

In het boek “Wie zorgt dat het goed komt” beschrijft Pieter van der Haak de zeven randvoorwaarden die nodig zijn om eigenaarschap te zien ontstaan. Op basis van deze randvoorwaarden is door P&A Talentontwikkeling een scan ontwikkeld die wordt gebruikt om eigenaarschap te meten en te vergroten.

De online scan over Eigenaarschap bestaat uit 42 stellingen aan de hand waarvan de deelnemer bepaalt in hoeverre hij het daar mee eens is. Gemiddeld genomen kost het invullen van de scan 7 minuten. Uiteindelijk leidt dit tot een uitslag op de zeven randvoorwaarden van eigenaarschap.

NB: Gedurende de Corona Crisis hebben we de test uitgebreid zodat je niet alleen meet hoe het er NU voor staat maar ook in beeld krijgt wat de effecten van de huidige crisis zijn op het al dan niet tonen van Eigenaarschap. Dit vraagt 3 minuten extra van je medewerkers, maar levert gelijktijdig een schat aan extra informatie op. Nuttige HRM en Managementinformatie die helpt om de koers uit te stippelen op korte en langere termijn. 

(By the way: we hebben de prijs van de scan gelijk gehouden. )

Deze scan kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

Corona-variant: Tijdens deze Corona-crisis weten hoe het met je mensen gaat en te checken of zij in staat zijn om eigenaarschap te tonen

Door alle medewerkers te vragen de scan online in te vullen krijg je razendsnel in beeld hoe het met iedereen is. Hoe wordt het werk op dit moment beleefd?

Speciaal voor de periode waarin we nu leven hebben we een Corona-variant ontwikkeld op de Eigenaarschap-scan. In deze speciale editie meten we niet alleen hoe het er voor staat met de randvoorwaarden voor eigenaarschap, maar we doen meer. We vragen ook wat de verschillen zijn met enkele maanden geleden. Hierdoor krijg je direct helder wat de impact is van de huidige manier van werken op eigenaarschap en op de werkbeleving. Daarnaast vragen we wat er, in positieve zin eventueel is verbeterd, wat men mist maar ook wat niet meer terug hoeft te komen. Dit levert een compleet en  actueel beeld op van wat er leeft en biedt concrete handvatten om straks na deze crisis door te kunnen pakken met elkaar.: wat houden we vast, wat laten we los en wat gaan we anders/beter doen.

Zelfscan / Werkbelevingsonderzoek

De online scan over eigenaarschap kan worden gebruikt als zelfscan voor individuele medewerkers, zodat zij zicht krijgen op de eigen werkbeleving en zich vervolgens af kunnen vragen wat ze nodig hebben om met meer plezier en succes aan het werk te zijn.
Dit is zinvol t.b.v. een stuk zelfreflectie, maar het wordt ook vaak gebruikt als input voor een gesprek met de leidinggevende. In dat laatste geval maakt het soms onderdeel uit van de personele gesprekscyclus.

Door alle leden van het team de online scan te laten invullen en vervolgens de resultaten samen te vatten krijg je in beeld hoe het voorstaat in het team. Dit levert mooie input op om als team te onderzoeken wat er nodig is om bij de individuele teamleden meer eigenaarschap te laten ervaren.

Teamscan

Wat hebben we van elkaar nodig en/of wat hebben we van onze leidinggevende of “de organisatie” nodig. Hiermee vormt het invullen van de scan een prachtig vertrekpunt om eigenaarschap binnen het team te vergroten.

De teamscan wordt dan ook vaak gebruikt als instrument voor teamontwikkeling bij teams met leidinggevenden, maar ook in zelforganiserende of zelfsturende teams.

Organisatiescan

Een organisatiescan, gericht op eigenaarschap is een snel en doelmatig instrument om te bepalen hoe de medewerkers hun werk beleven. Het biedt HRM-ers of directieleden een fantastisch inzicht en helpt ze bij het stellen van prioriteiten ten aanzien van het HRM beleid, leiderschapsontwikkeling of organisatieontwikkeling.

Door middel van de organisatiescan krijg je in beeld of mensen werk doen wat goed aansluit bij hun kwaliteiten, ambities en drijfveren. Daarnaast meet je of ze het werk dat ze doen als voldoende zinvol beleven en hierbij ook duidelijk een relatie zien tussen hun individuele bijdrage en het gewenste effect voor de “klant”.

Tenslotte geeft het inzicht in hoe het er voor staat met de wijze van leidinggeven, de cultuur binnen de organisatie en de wijze waarop dit alles is georganiseerd. Wat is op orde en waar moeten we aan werken om eigenaarschap verder te vergroten.

De organisatiescan wordt ingezet als een organisatie aan de slag wil gaan met Eigenaarschap. Bijvoorbeeld in relatie tot thema’s als Duurzame Inzetbaarheid, Resultaatverantwoordelijk werken, Dienend/faciliterend leidinggeven, cultuurverandertrajecten, talentontwikkelprogramma’s, maar ook om bijvoorbeeld de effecten van stuctuurwijzigingen (voor- en nameting) te kunnen meten.

Individuele Scan:

De online scan bestaat bestaande uit 42 hoofdvragen en wordt in overleg met de klant voorzien van een inleidende tekst en eventuele extra open vragen. Iedere deelnemer krijgt een rapportage over zijn eigen scores.

Prijs/staffels:

  • 39 euro per deelnemer (tot 10 deelnemers),
  • 34 euro per persoon (11e -99e deelnemer),
  • 29 euro per persoon (100e-199e deelnemers)
  • 25 euro per persoon (vanaf 200 deelnemers)

Team of organisatiescan:

Per team, afdeling of per organisatie kunnen we de ingevulde scans samenvatten en opnemen in een goed leesbaar, kort rapport met daarbij de uitleg over de voorwaarden van eigenaarschap, de gemiddelde scores en gemiddelde afwijking (standaarddeviatie) alsmede een compacte analyse hiervan t.b.v. het voeren van een goed gesprek over deze uitkomsten met elkaar.

Rapportages

Rapportage per team/afdeling/organisatie (samenvattend rapport): € 125,-

Mondelinge toelichting en terugkoppeling

Op basis van de uitkomsten is ook een terugkoppeling- en adviesgesprek mogelijk met als doel de uitslag op teamniveau te vertalen naar concrete actiepunten. Dit vraagt een investering van € 495,-

Vragen?

Ik help je graag! 

Offerte aanvragen

Meer weten over deze scan of een offerte aanvragen? Laat hieronder je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Zij gingen je voor: