Onderzoek Werkbeleving & Eigenaarschap

Maatwerk is altijd mogelijk.

  • Algemeen
  • Mogelijkheden
  • Tarieven
  • Preview

Juist nu een krachtig hulpmiddel om snel te weten hoe we er voor staan in dit post-corona tijdperk. Waar gaat het goed, wat helpt ons om eigenaarschap te tonen en wat staat er in deze periode nog in de weg.  Nu meten is morgen kunnen werken aan meer eigenaarschap en aan wendbare en flexibele teams.

De online scan is gebaseerd op de bestseller ‘Wie zorgt dat het goed komt’

In het boek “Wie zorgt dat het goed komt” beschrijft Pieter van der Haak de zeven randvoorwaarden die nodig zijn om eigenaarschap te zien ontstaan. Op basis van deze randvoorwaarden is door P&A Talentontwikkeling een scan ontwikkeld die wordt gebruikt om eigenaarschap te meten en te vergroten.

De online scan over Eigenaarschap bestaat uit 42 stellingen aan de hand waarvan de deelnemer bepaalt in hoeverre hij het daar mee eens is. Gemiddeld genomen kost het invullen van de scan 7 minuten. Uiteindelijk leidt dit tot een uitslag op de zeven randvoorwaarden van eigenaarschap.

Deze scan kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

Post-Corona-variant:

Nu we weer aan het werk zijn en wellicht op zoek gaan naar nieuwe vormen van samenwerken (hybride; deels online/deels op kantoor) willen we graag weten hoe het er voor staat met het eigenaarschap. Welke randvoorwaarden zijn in orde en waar moeten we misschien op investeren. Heeft iedereen nog voldoende overzicht, bijvoorbeeld?

Door alle medewerkers te vragen de scan online in te vullen krijg je razendsnel in beeld hoe het met iedereen is. Hoe wordt het werk op dit moment beleefd?

Zelfscan / Werkbelevingsonderzoek

De online scan over eigenaarschap wordt veel gebruikt als zelfscan voor individuele medewerkers, zodat zij zicht krijgen op de eigen werkbeleving en zich vervolgens af kunnen vragen wat ze nodig hebben om met meer plezier en succes aan het werk te zijn.
Dit is zinvol t.b.v. een stuk zelfreflectie en het wordt ook vaak gebruikt als input voor een gesprek met de leidinggevende. In dat laatste geval maakt het soms onderdeel uit van de personele gesprekscyclus.

Door alle leden van het team de online scan te laten invullen en vervolgens de resultaten samen te vatten krijg je in beeld hoe het voorstaat in het team. Dit levert mooie input op om als team te onderzoeken wat er nodig is om bij de individuele teamleden meer eigenaarschap te laten ervaren.

Teamscan

Wat hebben we van elkaar nodig en/of wat hebben we van onze leidinggevende of “de organisatie” nodig. Hiermee vormt het invullen van de scan een prachtig vertrekpunt om eigenaarschap binnen het team te vergroten.

De teamscan wordt dan ook vaak gebruikt als instrument voor teamontwikkeling bij teams met leidinggevenden, maar ook in zelforganiserende of zelfsturende teams.

Organisatiescan

Een organisatiescan, gericht op eigenaarschap is een snel en doelmatig instrument om te bepalen hoe de medewerkers hun werk beleven. Het biedt HRM-ers of directieleden een fantastisch inzicht en helpt ze bij het stellen van prioriteiten ten aanzien van het HRM beleid, leiderschapsontwikkeling of organisatieontwikkeling.

Door middel van de organisatiescan krijg je in beeld of mensen werk doen wat goed aansluit bij hun kwaliteiten, ambities en drijfveren. Daarnaast meet je of ze het werk dat ze doen als voldoende zinvol beleven en hierbij ook duidelijk een relatie zien tussen hun individuele bijdrage en het gewenste effect voor de “klant”.

Tenslotte geeft het inzicht in hoe het er voor staat met de wijze van leidinggeven, de cultuur binnen de organisatie en de wijze waarop dit alles is georganiseerd. Wat is op orde en waar moeten we aan werken om eigenaarschap verder te vergroten.

De organisatiescan wordt ingezet als een organisatie aan de slag wil gaan met Eigenaarschap. Bijvoorbeeld in relatie tot thema’s als Duurzame Inzetbaarheid, Resultaatverantwoordelijk werken, Dienend/faciliterend leidinggeven, cultuurverandertrajecten, talentontwikkelprogramma’s, maar ook om bijvoorbeeld de effecten van structuurwijzigingen (voor- en nameting) te kunnen meten.

Individuele Scan:

De online scan bestaat bestaande uit 42 hoofdvragen en wordt in overleg met de klant voorzien van een inleidende tekst en eventuele extra open vragen. Iedere deelnemer krijgt een rapportage over zijn eigen scores.

Prijs/staffels:

  • 39 euro per deelnemer (tot 10 deelnemers),
  • 34 euro per persoon (11e -99e deelnemer),
  • 29 euro per persoon (100e-199e deelnemers)
  • 25 euro per persoon (vanaf 200 deelnemers)

Team of organisatiescan:

Per team, afdeling of per organisatie kunnen we de ingevulde scans samenvatten en opnemen in een goed leesbaar, kort rapport met daarbij de uitleg over de voorwaarden van eigenaarschap, de gemiddelde scores en gemiddelde afwijking (standaarddeviatie) alsmede een compacte analyse hiervan t.b.v. het voeren van een goed gesprek over deze uitkomsten met elkaar.

Rapportages

Rapportage per team/afdeling/organisatie (samenvattend rapport): € 125,-

Mondelinge toelichting en terugkoppeling

Op basis van de uitkomsten is ook een terugkoppeling- en adviesgesprek mogelijk met als doel de uitslag op teamniveau te vertalen naar concrete actiepunten. Dit vraagt een investering van € 495,-

Vragen?

Ik help je graag! 

Offerte aanvragen

Meer weten over deze scan of een offerte aanvragen? Laat hieronder je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Zij gingen je voor: