Henk Jan Kamsteeg

Trainer

Het boek “Dienend Leiderschap” van Henk Jan Kamsteeg was één van de inspiratiebronnen van Pieter van der Haak tijdens het schrijven van zijn boek ‘Van Vakmanschap naar Leiderschap’. Maar behalve een gedeelde visie op leidinggeven bleken er meer raakvlakken te zijn tussen de oprichter van P&A Talentontwikkeling en de multi-getalenteerde Henk Jan. Hoe leuk is het dan ook dat Henk Jan inmiddels is ingehaakt in het netwerk van professionals van P&A. Zijn toegevoegde waarde bij P&A zit voor een deel in zijn sterke visie op leiderschap: 'Leiderschap is niet iets wat je er maar even bij doet. Het zou je hoofdtaak moeten zijn.’

Henk Jan Kamsteeg wil leidinggevenden helpen te groeien in de leidinggevende die ze zelf ook graag zouden willen hebben. Iemand die oprecht geïnteresseerd is in zijn of haar medewerkers en hen helpt tot hogere prestaties te komen en plezier in hun werk te beleven. Iedereen wint hierbij. De medewerker, de klanten, de organisatie en natuurlijk de leidinggevende zelf. Maar Henk Jan heeft binnen P&A nog meer te bieden. Vanuit zijn liefde voor Storytelling weet hij als geen ander hoe belangrijk verhalen zijn om mensen in beweging te krijgen. Hij past dit overigens zelf toe vanuit zijn rol binnen International Justice Mission (IJM), een organisatie die zich wereldwijd inzet tegen slavernij.

Achtergrond

Na zijn journalistieke opleiding vond Henk Jan een mooie balans tussen werken als communicatie-adviseur, schrijven en trainen. Henk Jan schreef diverse boeken op het gebied van (zelf)leiderschap: ‘Dienend Leiderschap’, ‘De kracht van het compliment’ en ‘Pure Winst’. Organisaties die hij als trainer mocht dienen, waren o.a. Coolblue, de ANWB en de Rabobank.

Henk Jan werkt vanuit zijn eigen trainings bureau Proistamenos samen met P&A Talentontwikkeling. Hij vervulde daarnaast diverse functies op het snijvlak van organisatieontwikkeling en communicatie en is zoals al even benoemd sinds enkele jaren manager Storytelling bij International Justice Mission (IJM). Niet alleen vanwege de inhoud van het werk, maar ook vanwege zijn verbondenheid met de missie van deze organisatie.

Henk Jan verzorgt trainingen en en inspiratiesessies op het gebied van leiderschap en storytelling.

Drijfveren

Gaan voor de ander en daarbij allemaal winnen. Geinspireerd door met name het gedachtengoed van Ken Blanchard, wil Henk Jan leidinggevenden helpen nadenken over hun rol en wat zij voor medewerkers, de organisatie en klanten kunnen betekenen. Daarbij houdt Henk Jan van een directe praktische vertaling van onze beweegredenen. ‘Vandaag leren, morgen mee aan de slag’. Geen dure woorden, maar aansprekende verhalen die aanzetten tot actie.