Trainingen

Eigenaarschap

Teamtraining: Eigenaarschap

Sterke teams kenmerken zich onder meer doordat de individuele teamleden een sterk gevoel van eigenaarschap ervaren. Hoe krijg je dit samen voor elkaar? Dat leer je als je ons inschakelt voor een incompany-training gericht op Eigenaarschap in Teams.

Training Eigenaarschap

Compacte Masterclass ‘Sterke teams door meer eigenaarschap’

Waarom nemen de mensen in jouw team zo weinig verantwoordelijkheid? Waarom staan er meer mensen achter de kar, dan er voor? Waarom moet het management altijd initiatief tonen. Dat kan toch ook anders?

Heb je zelf niet zoveel tijd, maar wel zin om een eerste stap te zetten?

Dan is deze “Pizzasessie” voor jou.

Samenwerken

Gratis Online Kennissessie – Verantwoordelijkheid vergroten dankzij een aanspreekcultuur

Herken je dit?

  • Mijn medewerkers nemen te weinig verantwoordelijkheid en als er dingen misgaan wordt er vooral naar elkaar gewezen.
  • Als er dingen misgaan dan spreekt men elkaar niet aan op de gemaakte afspraken.
  • Er wordt wel geklaagd over elkaar, maar de mensen spreken elkaar niet rechtstreeks aan

Veel teamleiders/manager herkennen deze problemen. Hoe doorbreek je dit patroon? Hierover alles en meer in de online kennissessie. 

Teamtraining: Vertrouwen en veiligheid

Als er vertrouwen en veiligheid binnen een team is zorgt dit voor meer plezier, motivatie en productiviteit van de teamleden. Maar vertrouwen en een gevoel van veiligheid binnen een team is niet altijd vanzelfsprekend. Soms treden er conflicten op of spreken (bepaalde) teamleden niet meer met elkaar. Ze kunnen niet meer met elkaar door een deur en het vertrouwen in elkaar is volledig weggevaagd. Hoe krijg je de mensen dan weer bij elkaar?

Teamtraining-vertrouwen-en-veiligheid

Resultaatgericht Samenwerken

Goed samenwerken in een team… soms gaat het vanzelf, soms is er een zetje nodig en soms meer dan dat. Geven de teamleden elkaar goed feedback? Duren vergadering of overleggen vaak te lang? Hoe worden de discussies gevoerd? Zit hier verbetering in? Op welke manier communiceren de teamleden met elkaar? Feedback geven en ontvangen, vergaderen, discussiëren en (gelijkwaardig) communiceren zijn vaardigheden die de teamleden kunnen ontwikkelen. P&A Talentontwikkeling biedt verschillende vaardigheidstrainingen om de samenwerking van een teams te verbeteren.

Van feedback naar feedforward

Door vooral te focussen op wat je wél wilt middels Feedforward-technieken. Feedback gaat altijd over het verleden terwijl Feedforward gericht is op de toekomst. Dit geeft een andere dynamiek waardoor het veel makkelijker wordt om het gesprek met elkaar aan te gaan. Onze veel gevraagde training “Van Feedback naar Feedforward” geeft de deelnemers unieke tools in handen om te bouwen aan een positief leerklimaat. Want wil iedereen niet iedere dag een beetje beter worden?

Insight and Discovery

Insights Discovery inzetten betekent dat je er voor kiest om te investeren in een belangrijk stuk zelfkennis. Iedereen die deze test invult krijgt hiermee extra inzicht over zichzelf. Dit leidt niet alleen tot meer zelfinzicht maar als je Insights Discovery gebruikt in het team dan ontstaat er ook veel meer wederzijds begrip. En natuurlijk draagt dit direct bij tot een betere en plezieriger samenwerkingsklimaat.

Insights discovery

Teamleiderschap ontwikkelen

Als jij de manager bent van een team dan zou het zo maar kunnen dat je de hele dag druk bent met allerlei dingen die veel energie kosten. Er komen veel problemen van je mensen op je bord terecht en je hebt het gevoel dat je anderen vooral moet aansporen, motiveren en controleren.

Je wilt dit graag veranderen. Dat betekent dat je op zult moeten schuiven richting een meer dienende of faciliterende leiderschapsstijl.

Leercultuur

Sneller leren dankzij een Groeimindset

Sterke teams bestaan uit teamleden met een groeimindset. Als je als team verder wilt komen dan zul je dus moeten investeren in de mindset van de teamleden. Daarvoor is deze training bedoeld.

Tijdens deze compacte training leer je in één dag wat de kracht is van de zogenaamde ‘positieve psychologie’. Focus niet op je zwakke punten, maar focus op je sterke punten en kijk of je die nog krachtiger in kunt zetten.

Proactief reargeren op verandering

In een snel veranderende omgeving bestaan sterkte teams uit mensen die proactief omgaan met alles wat er op hun afkomt. Hiermee blijven ze wendbaar en voelen ze zich geen slachtoffer van de situatie als het even tegen lijkt te zitten. Ze durven oude patronen los te laten en hebben een onderzoekende houding die zich richt op het ontdekken van nieuwe mogelijkheden.

Compacte Masterclass ‘De kracht van een positieve leercultuur’

Een wendbare organisatie vraagt van de medewerkers dat ze zich snel kunnen aanpassen, aangeleerde gewoontes durven los te laten en vooral dat ze zo effectief mogelijk leren van hun ervaringen. Nieuwe omstandigheden vragen immers vaak om nieuw gedrag en van te voren kan je niet altijd overzien of je wel de goede dingen doet. Experimenteren dus, daarvan leren en opnieuw proberen. Voor dit alles is een positieve leercultuur essentieel.

;