Proactief omgaan met veranderingen

Proactief denken en doen

In een snel veranderende omgeving bestaan sterkte teams uit mensen die proactief omgaan met alles wat er op hun afkomt. Hiermee blijven ze wendbaar en voelen ze zich geen slachtoffer van de situatie als het even tegen lijkt te zitten. Ze durven oude patronen los te laten en hebben een onderzoekende houding die zich richt op het ontdekken van nieuwe mogelijkheden.

Wat is proactief denken?

Proactieve mensen zijn geen klagers, maar doeners. Als de situatie waarin ze zich bevinden verandert dan kijken ze vooral wat ze daar zelf in kunnen betekenen. Ze accepteren datgene waar ze geen invloed hebben en steken hun energie vooral in zaken waar ze wel invloed hebben. Ze voelen zich dus geen slachtoffer van de situatie zoals Calimero bijvoorbeeld dat vaak wel heeft.

proactief of reactief

 

Proactiviteit kan je goed ontwikkelen.

Deze training laat de deelnemers zien wat het verschil is tussen reactief gedrag en proactief gedrag. Ieder mens reageert wel eens reactief, alleen door te weten wanneer je dit doet krijg je grip op de situatie en ervaar je keuzevrijheid.

Verantwoordelijkheid nemen

Vanuit deze keuzevrijheid leren de deelnemers om verantwoordelijkheid te nemen en zich niet in een slachtofferpositie te laten drukken.

 

Hybride training

Dit is een hybride training. Dat betekent dat je jezelf van te voren kunt inlezen en dat je onder meer online de zelftest doet om zicht te krijgen op jouw eigen proactieve gedrag.

De fysieke bijeenkomsten bestaan uit drie dagdelen waarin deelnemers zich verder gaan verdiepen en bovendien zelf gaan ervaren wanneer ze proactief danwel reactief reageren. Hiervoor zetten we games in en ervaringsgerichte oefeningen. Leuk om te doen, intensief en soms confronterend maar altijd gericht op het verbeteren van je eigen weerbaarheid en veerkracht.

Vertaalslag naar de eigen praktijk

Vervolgens kijken we naar de eigen praktijk, de werkelijkheid waarin iedere deelnemer op zijn werk mee wordt geconfronteerd. Waar hebben we invloed op en waar niet. Hiervoor maakt iedere deelnemer een krachtenveldanalyse wat kan helpen bij het stellen van prioriteiten. Je kunt immers niet overal je energie in steken…

Actuele thema’s

Omdat we deze training bijna altijd in-company verzorgen stemmen we altijd heel nauwkeurig af met de opdrachtgever welke thema’s actueel zijn zodat de aangeleerde vaardigheden of opgedane inzichten direct gebruikt kunnen worden in de eigen praktijk.

Iedereen heeft neigingen om soms reactief te reageren, alhoewel er wel degelijk individuele verschillen zijn.

Toch is onze ervaring dat het voor bijna iedereen erg nuttig is om een keer in de spiegel te kijken en te ontdekken hoe hij of zij proactiever kan worden. Dit levert vaak mooie inzichten op die zowel in het werk als in privésituaties van nut zijn.

Daar waar veranderingen aan staan te komen

Los van het algemene nut van deze training zien we dat hij veel wordt ingezet in een periode waarin er grote veranderingen aan staan te komen of zelfs al gaande zijn. Deelnemers worden door deze training weerbaarder, nemen meer initiatief en pakken een stuk eigen verantwoordelijkheid op.

Praktische info

Interesse?

Laat je gegevens hieronder achter, dan nemen wij contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Zij gingen je voor:

;