Training Feedback – Communiceer en groei beter door feedforward.

P&A
Vertrouwt Trainer
– sinds 1995 –

Training Feedback – Communiceer en groei beter door feedforward.

INLEIDING

Door vooral te focussen op wat je wél wilt middels Feedforward-technieken. Feedback gaat altijd over het verleden terwijl Feedforward gericht is op de toekomst. Dit geeft een andere dynamiek waardoor het veel makkelijker wordt om het gesprek met elkaar aan te gaan. Onze veel gevraagde training “Van Feedback naar Feedforward” geeft de deelnemers unieke tools in handen om te bouwen aan een positief leerklimaat. Want wil iedereen niet iedere dag een beetje beter worden?

 

Voor wie 

Voor teams waarin de teamleden moeite hebben om elkaar (goede) feedback te geven. Vaak wordt er in deze teams meer over elkaar gepraat dan met elkaar. Hierdoor ontwikkelt het team zich niet verder. Feedforward helpt om vanuit een andere (positievere) intentie met elkaar samen te werken.

 

Resultaat

Na deze training:

  • Begrijpen de deelnemers het verschil tussen Feedback en Feedforward;
  • Gaan de deelnemers makkelijk(er) het gesprek aan met elkaar vanuit een gelijkwaardige niet-bedreigende houding;
  • Zijn de deelnemers goed in staat om onder woorden te brengen wat ze ergens van vinden, zowel in positieve als in opbouwende zin;
  • Kennen de deelnemers hun eigen gevoeligheden en valkuilen m.b.t. het geven en  ontvangen van feedback en weten ze hier effectief mee om te gaan;
  • Weten de deelnemers hoe ze moet handelen als de sfeer tijdens het geven van feedback wat ongemakkelijk wordt;
  • Leren de deelnemers met open vizier te communiceren;
  • Hebben de deelnemers leren werken en kijken vanuit de inzichten van de positieve psychologie.

Benieuwd of dit iets voor jou is? Laat je vrijblijvend informeren!

Prachtische informatie

Duur van de training

Aantal deelnemers

Tijden

Incompany

Locatie

Prijs

Programma
Niet praten, maar echt iets doen

Onze trainingen zijn zo opgebouwd dat jouw team het meeste resultaat gaat behalen. Onze ervaren trainers gaan niet voor beste resultaat. Die behalen ze dan ook. 

Deze training is beschikbaar in een eendaagse en tweedaagse variant.

1. Van Feedback naar FeedForward

2. De kracht van Positieve Psychologie

3. Growth versus Fixed Mindset

4. Van “ik-ik-jij!” naar “Wij en Hoe?”

5. Bouwen aan een positief leerklimaat

*Optioneel voor deze training is de Vechtkunst Clinic, deze workshop is gericht op het omgaan met spanning in de “dialoog”. Bij het tweedaagse programma is deze standaard inbegrepen.

Aanvullende thema’s tijdens een tweedaagse training:

Vechtkunst Clinic, gericht op:

2. Aangeven van de eigen grenzen tijdens “feedback-gesprekken” 

3. Effectief omgaan met spanning in de dialoog

4. Hoe blijf je uit de “drama-driehoek”

5. Effectief omgaan met de eigen gevoeligheden en valkuilen

6. Feedforward in de eigen praktijk verder toepassen

DE P&A TALENTONWTIKKELING WERKWIJZE

Wij zijn geen ‘glad’ bureau met mooie verhalen en strakke pakken.

Wij zijn vooral ons zelf. Onze trainers en teamcoaches zijn stuk voor
stuk mensen met een flink stuk levenservaring. Iedereen bij P&A heeft op verschillende manieren zelf met de ‘poten in de klei’ gestaan en weet dat de praktijk soms weerbarstiger is dan je in theorie zou kunnen denken. 

Trainers/adviseurs of teamcoaches van P&A zijn net als jij mensen van vlees en bloed die met toewijding willen helpen het beste in jullie team of organisatie naar boven te brengen. 

Zonder een ‘klik’ kunnen we geen zaken doen. Dat betekent dat we altijd zorgvuldig onderzoeken wie van ons het beste aansluit bij de doelgroep. 

Als een klant zeg: “Dat is er ééntje van P&A” dan bedoelt die klant dat hij met iemand van ons heeft samengewerkt die authentiek is, stevig in de schoenen staat, vanuit een gelijkwaardige relatie met deelnemers of opdrachtgevers samenwerkt en in staat is om vanuit het hier en nu datgene te doen wat nu nodig is.

Improvisatievermogen en continu blijven afstemmen bij datgene wat nú nodig is om een team verder te helpen kenmerkt onze manier van werken.

“Wil je er alleen over praten of wil je echt iets gaan doen?”P&A staat voor beweging. Wij geloven in sterke teams en wendbare organisaties. Maar om teams te versterken is een praatsessie vaak niet voldoende. 

We kiezen daarom altijd voor actiegerichte of ervaringsgerichte werkvormen. Eerst maar eens wat doen met elkaar om te onderzoeken wat wél werkt en wat verbeterd kan worden. 

Beginnen met de ervaring, dat werkt. Daarna kijken we wat het oplevert en wat we er mee willen of kunnen. Uit het hoofd, in je lijf, aan de slag met elkaar en samen bouwen aan sterke teams. Dat werkt! Samen op avontuur.

Geen team of organisatie is gelijk. Geen trainingsprogramma is hetzelfde. Ondanks dat we ‘standaard-thema’s’ hebben is het iedere keer zoeken en aansluiten bij datgene wat er nu speelt bij onze klanten.

Onze programma’s maken we dus altijd samen met onze klanten op maat.

Gelijktijdig is alles wat we doen gebouwd op een stevig fundament van de volgende principes:

Positieve psychologie
Ondanks dat er vast allerlei zaken (nog) niet goed zijn of gaan beginnen we bij datgene wat al wel oké is. Want in ieder team of in iedere organisatie gaan dingen goed of tonen sommige mensen het juiste gedrag. We gaan opzoek naar deze successen (hoe klein ze soms ook zijn).

Vanuit datgene wat al wel werkt vinden we veel beter precies die stap die nodig is om verder te komen. (lees meer hierover in dit artikel: https://www.talentontwikkeling.com/blog/wendbare-organisatie-positief/)

Benut het potentieel dat er al is
Vaak weten de vakmensen zelf heel goed hoe het beter kan. Het is onze rol om de aanwezige kennis naar boven te halen en samen met jullie te ontdekken wat en hoe er verbeterd kan worden.

Wij faciliteren, confronteren soms,  maar zullen vooral aandacht schenken aan het empoweren van datgene wat er in potentie al aanwezig is. 

En ja, als het nodig is dan komen we natuurlijk alsnog met een nieuwe perspectief of een mogelijke richting. Maar onze ervaring heeft geleerd dat blijvend veranderen en oude patronen doorbreken succesvoller is als de ideeën zoveel mogelijk uit de mensen zelf komen. 

Informatie aanvragen of direct de training aanvragen

Na uw aanvraag

Neemt een van onze trainers zo snel mogelijk contact met u op. Heeft u direct al vragen of wenst u de trainer te spreken? Bel dan alvast op: 038 – 202 2110. Tot snel! 

P&A
Vertrouwt Trainer
– sinds 1995 –

Kosten:

Vul hier de kosten in 

 

;