Privacy Verklaring P&A Talentontwikkeling

P&A Talentontwikkeling BV, Zutphenseweg 6, 7418 AJ Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.talentontwikkeling.com
zutphenseweg 6
7418 AJ  Deventer
0570-244124

Pieter van der Haak is de Functionaris Gegevensbescherming van P&A Talentontwikkeling. Hij is te bereiken via pieter@talentontwikkeling.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

P&A Talentontwikkeling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@talentontwikkeling.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

P&A Talentontwikkeling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • P&A Talentontwikkeling analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • P&A Talentontwikkeling volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

P&A Talentontwikkeling neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

P&A Talentontwikkeling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Inzendingen via contactformulieren op de website (naam, emailadres, telefoonnummer, organisatie)
Bijvoorbeeld voor een offerte aanvraag, het boeken van een teamuitje of een vraag of opmerking via de website.
Bewaartermijn: 24 maanden
Reden personalia: contact opnemen naar aanleiding van bericht.

Inschrijving nieuwsbrief (naam en emailadres)
Bewaartermijn: oneindig, tenzij persoon zichzelf uitschrijft of een verzoek stuurt om uitgeschreven te worden. De gegevens worden dan nog maximaal een half jaar bewaard.
Reden: het versturen van nieuwsbrieven / uitnodigingen / blogs / testen / informatie over diensten.

Aankoop via de webshop (naam, emailadres, telefoonnummer, adres, postcode, plaats, land, factuuradres)
Reden: gegevens benodigd voor het verzenden van het product en de factuur.
Bewaartermijn: 24 maanden

Inschrijving voor een training (naam, emailadres, telefoonnummer, naam werkzame organisatie, facturatiegegevens)
Reden: gegevens benodigd om contact op te nemen en factuur te versturen
Bewaartermijn: 24 maanden

Waar worden jouw persoonsgegevens opgeslagen?

Jouw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële emails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerkers in het kader van dit artikel zijn bijvoorbeeld MailerLite, Eventbrite, Online Assessment Tool en Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

P&A Talentontwikkeling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. P&A Talentontwikkeling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens voor emailmarketing

P&A Talentontwikkeling maakt gebruik van de software MailerLite voor het versturen van nieuwsbrieven en mailingen. P&A bewaart de onderstaande gegevens van personen die zich inschrijven voor de nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Naam organisatie (indien ingevuld)
 • Bron/reden inschrijving (via inschrijfformulier op de website, persoonlijk contact, evaluatieformulier training, deelname open training/event, contactformulier op de website)
 • Deelnames aan open trainingen, events of elearning
 • Aangeschafte producten uit de webshop
 • Open ratio’s en klikstatistieken

Reden voor het bewaren van deze gegevens is om gepersonaliseerde emails te versturen en het gebruikersbestand up-to-date te houden. Gebruikers kunnen hun gegevens altijd inzien of wijzigen via een link in de mailing of nieuwsbrief. De statistieken worden 2 jaar bewaard. De overige persoonsgegevens blijven bewaard totdat iemand zich uitschrijft of door P&A Talentontwikkeling wordt uitgeschreven in verband met inactiviteit (na 1 jaar).

Toegang tot database

De P&A nieuwsbrieven en Boosters worden gemaakt en verzonden door de marketing & communicatie specialist bij P&A Talentontwikkeling. In totaal hebben 3 medewerkers toegang tot de database om de kans op een datalek zo klein mogelijk te houden. P&A Talentontwikkeling deelt of verkoopt de database niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Met jouw toestemming plaatst P&A Talentontwikkeling cookies op je computer. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel van uw online surfgedrag op te bouwen. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat we met cookies geen personen, maar enkel computers identificeren. Het profiel dat van jou wordt aangemaakt, wordt dus niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde content af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo relevant mogelijk voor je is.

Bij een eerste bezoek aan onze website zie je een cookiemelding waar je kunt aangeven welke cookies wij van jou mogen opslaan. Daarnaast kun je ook jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

De P&A Talentontwikkeling maakt gebruikt van drie soorten cookies:
1.    functionele cookies
2.    tracking cookies
3.    campagne cookies

 1. Functionele cookies
  Deze cookies zorgen dat de website goed werkt. Ze onthouden bijvoorbeeld de taalinstellingen en jouw ingevulde download gegevens, zodat je meerdere documenten van onze site kunt downloaden, zonder dat je iedere keer je gegevens opnieuw moet invullen.
 2. Tracking cookies
  Deze cookies geven P&A Talentontwikkeling de mogelijkheid om de website te analyseren. P&A Talentontwikkeling ontvangt informatie over het functioneren van de website. Aan de hand van deze informatie wordt de website verbeterd.

Tracking cookies die P&A Talentontwikkeling gebruikt

Google Analytics (naam:_utma)
Op de websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. P&A Talentontwikkeling gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
 • Wij hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren.
 • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De gegevens in Google Analytics worden 50 maanden bewaard. Voor meer informatie over Google Analytics cookies: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Social media (sharethis)
Op de sites van P&A Talentontwikkeling zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op onder andere de sociale netwerken Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Om de sharebuttons gezamenlijk te kunnen plaatsen maakt P&A Talentontwikkeling gebruik van de ShareThis tool. Lees de privacyverklaring van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) en ShareThis om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Voor meer informatie over Facebook cookies: https://www.facebook.com/help/cookies
Voor meer informatie over Twitter cookies: https://twitter.com/privacy
Voor meer informatie over LinkedIn cookies: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Voor meer informatie over Youtube cookies: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Voor meer informatie over ShareThis Cookies: https://www.sharethis.com/publisher/

Campagne cookies die P&A Talentontwikkeling gebruikt:

 1. Campagne cookies
  Campagne cookies via Google Adwords worden op onze site gebruikt om te analyseren hoe vaak er op banners of search advertenties van P&A Talentontwikkeling wordt geklikt en hoe vaak P&A Talentontwikkeling wordt benaderd door Google. Op basis hiervan verzamelt P&A Talentontwikkeling inzichten, zoals hoeveel mensen de website bezoeken naar aanleiding van een specifieke campagne. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en is niet zichtbaar wat je als specifiek persoon hebt gedaan op de website.

Voor meer informatie over Google Adwords cookies: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Jouw surfgegevens op de P&A Talentontwikkeling websites worden niet gedeeld met derden. Je kunt je cookie-instellingen voor onze website eenvoudig beheren via https://oude-website.talentontwikkeling.com/cookie-beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door P&A Talentontwikkeling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@talentontwikkeling.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . P&A Talentontwikkeling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

P&A Talentontwikkeling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@talentontwikkeling.com.