BUSINESS SIMULATIE EIGENAARSCHAP

Omschrijving

De business simulatiegame Samen Werken aan Eigenaarschap is een simulatiegame van één dag waarin deelnemers een rol gaan vervullen in een fictieve organisatie. De deelnemers krijgen de opdracht om producten te bouwen waarbij ieder team een unieke bijdrage levert aan het gezamenlijke resultaat. Hierbij worden ze geconfronteerd met allerlei (veelal herkenbare) beperkingen die soms ontstaan in organisaties en die effect hebben op een gevoel van eigenaarschap. Ze leren tijdens het spel wat er met eigenaarschap gebeurt als bijvoorbeeld het vertrouwen laag is, als er geen of weinig regelruimte is, als het overzicht ontbreekt of wanneer er sprake is van een ‘onveilige’ organisatie waarin je niet weet waar je aan toe bent. Maar ze ervaren ook de positieve effecten als deze randvoorwaarden gewoon goed voor elkaar zijn.

Leiderschapsontwikkeling door Serious Gaming
15 tot 25 deelnemers krijgen een rol in een fictief bedrijf
Vanuit verschillende posities ontdekken ze hoe eigenaarschap ontstaat of kan verdwijnen
Begeleid door professionele leiderschapstrainers
afbeelding van businessgame eigenaarschap

Relevante informatie

De spelsimulatie Samen Bouwen aan Eigenaarschap zorgt er voor dat de deelnemers:

  • Ervaren wat de effecten zijn van Vertrouwen, Regelruimte, Overzicht en Transparantie op het nemen van verantwoordelijkheid en het stimuleren van een gevoel van Eigenaarschap.
  • Leren inzien dat iedereen invloed kan hebben op de organisatiecultuur door een proactieve houding aan te nemen en informatie op te halen of de juiste vragen te stellen in plaats van af te wachten.
  • Leren inzien dat Eigenaarschap toeneemt wanneer je als management meer ruimte geeft en durft los te laten.
  • Meer begrip krijgen voor elkaar en inzien dat iemands plek in de organisatiestructuur effect heeft op de wijze waarop hij of zij handelt.
  • Vanuit de spelervaring hebben gekeken naar de wijze waarop zij in hun dagelijks werk hun rol invullen en wat ze hierin eventueel nog verder voor zichzelf kunnen ontwikkelen en/of uitproberen.

Deze spelsimulatie is bedoeld voor groepen van 15 tot 22 deelnemers en wordt begeleid door drie teamcoaches.

Het kan ingezet worden om afdelingen verder te helpen in het ontwikkelen van eigenaarschap, maar ook voor het management in grotere organisaties waar behoefte is aan een impuls op het gebied van leiderschap in combinatie met eigenaarschap.

De Serious Game Samen Bouwen aan Eigenaarschap is een zogenaamde Business Simulatiegame.

De deelnemers maken deel uit van een fictieve organisatie en krijgen de opdracht om producten te bouwen waarbij ieder team een unieke bijdrage levert aan het gezamenlijke resultaat. Hierbij worden ze geconfronteerd met allerlei (veelal herkenbare) beperkingen die soms ontstaan in organisaties en die effect hebben op een gevoel van eigenaarschap. Ze leren tijdens het spel wat er met eigenaarschap gebeurt als bijvoorbeeld het vertrouwen laag is, als er geen of weinig regelruimte is, als het overzicht ontbreekt of wanneer er sprake is van een ‘onveilige’ organisatie waarin je niet weet waar je aan toe bent. Maar ze ervaren ook de positieve effecten als deze randvoorwaarden gewoon goed voor elkaar zijn.

Binnen de simulatie zijn er rollen in de uitvoering zelf (de bouwers), de midden managementlaag op directieniveau en bij de ondersteunende diensten. Hiermee simuleren we in het klein een complete organisatie en laten we de deelnemers ervaren hoe iedereen zijn eigen bijdrage kan leveren om te bouwen aan een positieve organisatiecultuur die stimulerend is voor het nemen van eigenaarschap en het verbeteren van de gezamenlijke prestaties.

N.B. Om productielijnen te simuleren maken we onder anderen gebruik van Lego ®

Deze spelsimulatie wordt begeleid door twee of drie begeleiders (afhankelijk van het aantal deelnemers). De game wordt op één werkdag gespeeld (inclusief de evaluatie en transfer).

Transfer naar de eigen praktijk

Een spel inzetten is leuk en effectief; mensen leren op een speelse wijze van hun ervaringen. Door de ervaring, het echt mee te maken onthoud je veel beter wat belangrijk is dan wanneer je er alleen maar wat over hebt gehoord of er iets over hebt gelezen.

De ervaringen tijdens de game worden pas echt waardevol als ze direct worden doorvertaald naar de situatie op het dagelijks werk. Deze ‘transfer’ is erg waardevol. Vanuit Jump begeleiden we de game op zo’n manier dat de transfer ook echt daadwerkelijk wordt gemaakt. Voor de begeleiding zetten we professionele teamcoaches/trainers in die ruime ervaring hebben met gedragsverandering in organisaties.

Intake vooraf

Ter voorbereiding op de game zal een de begeleiders eerst een intakegesprek voeren om te weten wat er speelt en wat het gewenste effect moet zijn na het spelen van deze game.

Aantal deelnemers

Voor een goed spelverloop en voldoende participatie van de deelnemers hebben we minimaal 15 tot maximaal 22 deelnemers (spelers) nodig.

Begeleiding
Er werken twee ‘divisies’ parallel. Dit zijn twee teams. Deze teams worden apart begeleid door een teamcoach/spelbegeleider. Daarnaast is er een algemeen spelleider nodig.

De begeleiders dragen zorg voor het spelverloop en leiden bovendien de evaluatiegesprekken per team.

Ruimtes

Voor een goed spelverloop hebben beide divisies een eigen ‘productieruimte’ nodig. Daarnaast is er een ruimte nodig voor de directie welke ook gebruikt kan worden als plenaire zaal voor de start en de eindevaluatie. De gewenste grootte van deze drie ruimtes is minimaal 54 m2 (9×6 meter; gemiddelde grootte van een leslokaal).

Onder andere deze organisaties gingen je voor:

Logo-PA-nieuw (1)
Wil je ons volgen op social media? Maak dan gebruik van onderstaande button!
Nieuwsbrief
Schrijf je in en ontvang regelmatig interessante artikelen en updates!

Laat uw gegevens achter, dan komen wij spoedig bij je terug.